Grupper

abstract icon

Klinikk for krisepsykologi har ulike gruppetilbud. Vi arrangerer blant annet sorggrupper for barn, unge eller voksne, og vi har også samtalegrupper for personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep.

Trykk på lenken under for å lese mer om gruppetilbud fra Klinikk for Krisepsykologi

Informasjon for påmelding til grupper

Gruppetilbud fra andre organisasjoner på sorg- og traumeområdet

Det finnes grupper for barn og unge i sorg rundt om i landet. De som deltar i slike grupper synes det er godt å møte andre barn som har det slik som dem. Selv om alle opplever dødsfall forskjellig sier deltagerne at det var så bra å snakke med neon som med en gang visste hvordan det var og merke at var helt normal.

For å få vite om det er en gruppe nær deg kan du spørre helsesøster på skolen eller be foreldrene dine sjekke for deg. Kanskje finnes det informasjon på internett også. Noen steder er det kirken, PPT eller andre som organiserer slike grupper.

Du finner informasjon om sorggrupper i din nærhet ved å gå til www.sorggrupper.noOpphold ved Modum Bad

Ved Institutt for sjelesorg ved Modum Bad er det mulig å ha et rekreasjonstilbud, hvile, fellesskap og mulighet for sjelesørgiske samtaler. Oppholdet er vanligvis av en ukes varighet. Mer informasjon på http://www.sjelesorg.no/.Opphold ved Montebellosenteret

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Ulike kursopphold tilrettelegges for deg som har, eller har hatt kreft; temakurs og kurs for familer med barn. Mer informasjon på http://www.montebello-senteret.no/.Klinikk for krisepsykologi tilbyr flere sorggrupper

Tidspunkt for oppstart av nye grupper avhenger av interesserte. Forutsetning for oppstart er minimum seks påmeldte. Grupper blir annonsert på vår nettside og på Facebook. Gruppene ledes av psykologer ved Klinikk for krisepsykologi. Klinikken har i en årrekke bistått mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nærstående.

Hva er en sorggruppe?

I gruppene vil etterlatte kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og følelser. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og få veiledning og støtte til å takle det som har skjedd. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, blant annet: sorg og savn over tid, omgivelsenes reaksjoner, skolens håndtering, hvordan mestre skole/jobb, smertefulle minner, ulike reaksjonsmønstre, og sorg i familien. Det vil være fokus på veien fremover, samt på mestring og tilpasning i hverdagen. Det benyttes enkle alderstilpassede samtalemetoder, både muntlig og skriftlig.

Hva koster det?

Vi følger HELFO sine satser, med egenandel på kr. 351,- per gang opp til frikortgrensen (per dags dato kr. 2.258,-). For barne- og ungdomsgrupper er tilbudet gratis ved henvisning fra fastlegen.

Hvordan melder jeg meg på?

Kontakt din fastlege og be vedkommende sende en henvisning til Klinikk for krisepsykologi, Fortunen 7, NO-5013 Bergen. Når vi har nok påmeldte, vil alle motta informasjon om oppstart. Datoene vil bli publisert på vår nettside.

 

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn

I gruppene vil foreldre kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning til hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsens reaksjoner, veien videre osv. Påmeldinger mottas fortløpende.
Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ta kontakt på telefon 5559 6180.

Målgruppe 1: Foreldre som har mistet barn under 18 år.

Målgruppe 2: Foreldre som har mistet voksne barn mellom 18 og 30 år.

Tid og varighet: Gruppen vil møtes 6 ganger. Møtetid er ukedager mellom kl. 15.00 - 16.30. Gruppen starter opp når det er minimum 8 påmeldte. Påmelding er bindende.

Pris: Egenandelen er kr. 351,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.258,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).


Sorggruppe for voksne som har mistet livsledsager/ektefelle

I gruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning i hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsenes reaksjoner, veien videre osv.
Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ta kontakt på telefon 5559 6180.

Målgruppe: Voksne som har mistet livsledsager eller ektefelle brått og uventet

Tid og varighet: Datoer vil bli publisert så snart vi har mottatt 8 påmeldte. Påmelding er bindende.

Pris: Egenandelen er kr. 351,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.258,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).

 

Sorggruppe for voksne som har mistet foreldre eller søsken

I gruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning i hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsenes reaksjoner, veien videre osv.
Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ta kontakt på telefon 5559 6180.

Målgruppe: Voksne som har mistet foreldre eller søsken brått og uventet

Tid og varighet: Datoer vil bli publisert så snart vi har mottatt 8 påmeldte. Påmelding er bindende.

Pris: Egenandelen er kr. 351,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.258,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).

 

Grupper for voldtektsutsatte

 

Ny Voldtektsgruppe starter høsten 2019. 
Gruppen starter 14. oktober og avsluttes 18. november. Alle deltakerne får time hos psykologspesialist i klinisk psykologi forut for gruppestart.
Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ber vi deg kontakte oss på telefon 5559 6180.


Voldtekt kan formørke mange sider ved ens tilværelse. Mange sliter med å komme tilbake til en normal hverdag, får ikke sove som før, er på vakt mye, eller sliter med selvbebreidelser og nedstemthet. Det å møte andre som har opplevd en tilsvarende situasjon som en selv, vet vi for mange er til god hjelp og støtte.

I mange år har Klinikk for krisepsykologi samarbeid med Voldtektsmottaket ved Bergen Legevakt og hatt tilbud om gruppe for voldtektsutsatte. 
I gruppene vil deltakerne kunne treffe andre som er i samme situasjon. Deltakerne vil kunne dele erfaringer, lære selvhjelpsmetoder, få veiledning og støtte til å mestre det som har skjedd, og å skape en god plattform for å møte framtiden.

Målgruppe: Personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep.

Tid og varighet: Gruppene møtes seks ganger og varer fra kl. 13.00 til 14.30 hver gang. Gruppen består av 8 deltakere og påmelding er bindende.

Pris: Egenandelen er kr. 351,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.258,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen. (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).