Beredskap og veiledning

abstract icon

En beredskapsavtale med Klinikk for krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.

Klinikk for Krisepsykologi tilbyr beredskapsavtaler som sikrer både private og offentlige organisasjoner rask oppfølging dersom virksomheten skulle oppleve en krise. Dette sikrer tidlig høyt kvalifisert støtte og hjelp til ledere og ansatte ved ulykker, eller i forbindelse med andre hendelser som krever psykologbistand.

Våre kunder vet hvor viktig deres ansatte er for driften og arbeidsmiljøet. Klinikk for Krisepsykologi har avtale med flere aktører innen offshore, transport, bank, industri og offentlig virksomhet. 

Avtalene skreddersys til hver kunde. Avtalene kan omhandle blant annet:

  • Vakttelefon
  • Opplæring og kursing i forkant av hendelser
  • Rådgiving og konsultasjon til ledelse generelt ved en hendelse, eller mer konkret slik som oppfølgingsbehov, personalomsorg, arbeidsmiljøet og den videre driften
  • Direkte arbeid med ansatte og pårørende ved kritiske hendelser som rammer bedriften
  • Oppfølging av ansatte for andre grunner, for eksempel familiekriser, alvorlig sykdom eller død i familien
  • Langsiktig oppfølging av skadde eller uskadde overlevende, eller familien til omkomne

En beredskapsavtale med Klinikk for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.

 

Konsulenttjenester

Våre konsulenttjenester kan inngå som en del av en beredskapsavtale eller som en selvstendig tjeneste.

Siden starten i 1988 har vi fungert som et kompetansesenter på krise-, katastrofe- og traumesiden. Fagfolk fra hele landet henvender seg til oss for å få råd om hvordan de best kan hjelpe eller følge opp kriserammede, for å få tilsendt relevant litteratur eller litteraturreferanser, for å få feedback på lokale beredskaps- eller kriseplaner, eller for å få kommentarer til prosjekter som skal igangsettes.

Flere anbefalinger

04. mars 2016

Klinikk for krisepsykologi har arbeidet på mange nivåer med hendelser, spesielt opp mot pårørendesenteret som Equinor (Statoil) oppretter når noe alvorlig har skjedd. Senteret har bistått med råd og veiledning til direkte berørte familier, pårørende, arbeidskolleger og ledelse.

31. mai 2016

Samarbeidet med Kfk skjer i forkant av hendelser med undervisning, noe som forbereder oss og gjør oss bedre og tryggere i vår hverdag. Os kommune får også hjelp med de vanskeligste sakene både for pårørende og med ivaretakelse av hjelperne etter ulykker og saker som har gått inn på dem.