Behandling

abstract icon

Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.

Behandling og priser
Våre psykologer har bred erfaring med å gi behandling og oppfølging til barn, voksne og familier rammet av sorg, kriser og traumer.

Behandling kan skje individuelt eller i gruppe, og vi tilbyr også par- og familieterapi.

Vi har psykologer både med og uten refusjonsavtale. Du kan bestille time hos psykolog uten avtale ved å ringe 5559 6180. Du trenger ikke henvisning.

Timepris:
Individualterapi  Kr. 1.250,- for enkelttime (50 min) 
Individualterapi  Kr. 2.500,- for dobbelttime (100 min) 
Parterapi            Kr. 1.500,- for enkteltime (50 min) 
Parterapi            Kr. 3.000,- for dobbelttime (100 min) 
All betaling gjøres på vår betalingsautomat. Kredittkort kan dessverre ikke brukes.

Dersom du ønsker å søke om behandling hos psykolog med avtale, må det sendes en henvisning til Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, 5013 Bergen. Denne vil da bli vurdert i vårt inntaksmøte i henhold til våre vurderingskriterier (se hva som prioriteres her). Det betales ordinær egenandel hos psykolog med avtale.

Avbestilling av time:
Timer som skal avbestilles eller endres, må være registrert hos oss helst 48 timer før oppsatt time, men senest 24 timer før avtalt tidspunkt.
Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag.
Dersom du uteblir eller ikke gir beskjed i tide, vil du bli belastet for timen (kr 1.250,- eller dobbel egenandel, avhengig av hvorvidt psykolog har refusjonsordning eller ikke).
Uteblir du fra oppsatt time, må du selv ta kontakt for å få ny avtale.

 

Gruppetilbud
Vi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser.

Mer om våre gruppetilbud finner du ved å klikke linken under:
SORGGRUPPER OG GRUPPER FOR VOLDTEKTSUTSATTE

Klinikk for krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som opplever posttraumatiske reaksjoner og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og kronisk eller utsatt sorg. Vi får henvist mange klienter som har utviklet PTSD eller lidd tap for mange år tilbake, og vi har bred kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi.

I særlig grad gjelder dette:

  • Etterlatte ved tragiske ulykker
  • Etterlatte etter mord og selvmord
  • Rans- og voldsofre (voldtekt og overfall)
  • Barnehager og skoler etter kritiske hendelser og andre ekstraordinære situasjoner
  • Bedrifter og organisasjoner etter ulykker og andre krisehendelser, inkludert omstilling og nedbemanning 

Klinikkens medarbeidere har vært aktivt involvert etter større ulykker som bussulykken i Måbødalen (1988), Estoniaforliset (1994), Åsta-ulykken (2000), Rocknes-forliset (2004), tsunamien i Sørøst-Asia i 2004, Hatlestadraset i Bergen i 2005, terroraksjonen 22. juli ved regjeringsbygget og på Utøya i 2011, helikopterulykken ved Turøy (2016), samt en rekke andre hendelser.

Klinikken har psykologer med driftsavtale med Helse Vest og psykologer uten avtale. Priser for behandling er regulert i henhold til HELFO sine satser. For tilbud om behandling må det sendes henvisning fra henvisningsmyndiget, for eksempel lege, psykolog, barnevern eller andre med henvisningsmyndighet. Henvisning sendes per post til: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen.

Vi ber om at det ikke sendes personlig informasjon per e-post.