Behandling

abstract icon

Klinikk for Krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.

Mer om våre gruppetilbud finner du her

Sorggrupper og grupper for voldtektsutsatte

Klinikk for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som opplever posttraumatiske reaksjoner og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og kronisk eller utsatt sorg. Vi får henvist mange klienter som har utviklet PTSD eller lidd tap for mange år tilbake, og vi har bred kompetanse innen området posttraumatisk terapi og sorgterapi.

I særlig grad gjelder dette:

  • Etterlatte ved tragiske ulykker
  • Etterlatte etter mord og selvmord
  • Rans- og voldsofre (voldtekt og overfall)
  • Barnehager og skoler etter kritiske hendelser og andre ekstraordinære situasjoner
  • Bedrifter og organisasjoner etter ulykker og andre krisehendelser, inkludert omstilling og nedbemanning 

Klinikkens medarbeidere har vært aktivt involvert etter større ulykker som bussulykken i Måbødalen (1988), Estoniaforliset (1994), Åsta-ulykken (2000), Rocknes-forliset (2004), tsunamien i Sørøst-Asia i 2004, Hatlestadraset i Bergen i 2005, terroraksjonen 22. juli ved regjeringsbygget og på Utøya i 2011, helikopterulykken ved Turøy (2016), samt en rekke andre hendelser.

Klinikken har psykologer med driftsavtale med Helse Vest og psykologer uten avtale. Priser for behandling er regulert i henhold til HELFO sine satser. For tilbud om behandling må det sendes henvisning fra henvisningsmyndiget, for eksempel lege, psykolog, barnevern eller andre med henvisningsmyndighet. Henvisning sendes per post til: Klinikk for Krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen.

Vi fraråder på det sterkeste å sende personlig informasjon per e-post.