Tjenester

Beredskap

En beredskapsavtale med Klinikk for krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Undervisning/kurs

Klinikken driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren. Klinikkens medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer tilknyttet kriser og traumer.
Mer

Behandling

Klinikk for Krisepsykologi (tidligere Senter for Krisepsykologi) har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.
Mer

Prosjekter

Klinikkens ansatte er involvert i forskning og prosjekter på ulike emner innen sorg, kriser og katastrofer. Les mer om våre prosjekter her. Fra 2017 utføres forskningsprosjekter ved Senter for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen
Mer

Informasjon og råd

Her finner du en oversikt over ulike tema.
Mer