Skjønnlitteratur om sorg

Her finner du et utvalg skjønnlitteratur som tar opp temaet sorg. Listen er oppdelt i litteratur for barn og litteratur for ungdom.

For barn:

Austrem, Liv Marie: Det er ikkje di skyld, Hanne. Samlaget, 1987
Borgenvik, Gerd: Som stjerner på himmelen. Lunde. 2001
Bjørlo, Geirdis: Kort til en engel. Samlaget. 2003
Einan, Anne: Alle døde små dyr. Damm, 2006
Gulliksen, Geir: Kanskje, kanskje ikke, eller: Pia er et spøkelse. Omnipax, 2003
Haaland, Kirsti R. & Inger Landsem: Even og skilsmissen. Universitetsforlaget, 1996
Henmo, Sverre: Når dinosaurer gråter. Omnipax, 2003
Hveding, Grethe: Maria og høststormen. Lunde, 2002
Hølleland, Øistein: Morna, kamerat. Gyldendal, 1987
Hølleland, Øistein: Når elefanter gråter. Damm, 2001
Kaldhol, Marit & W.Øien: Farvel, Rune. Samlaget, 1986
Lillevik, Linda: Kom farmor! Orkana, 2005
Lindgren, Astrid: Mio, min Mio. Damm, 1954
Lindgren, Astrid: Brødrene Løvehjerte. Damm, 1973
Løkken, Bjørg Egeland: Sover mor ennå? Luther, 1987
Magnus, Jon & Holt, Anne: Gamle gråmann. Aschehoug, 2002
Mankell, Henning: Katten som elsket regnet. Damm, 1992
Nilsson, Ulf & Anna-Klara Tidholm: Farvel, herr Muffin. Mangschou, 2003
Nyhus, Svein: Pappa. Gyldendal, 1998
Rygg, Eli: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal, 2001
Sagen, Rolf & Blitzner, Jørgen: Reisa til leit. Eide, 1989
Sande, Hans: Kom no natt! Gyldendal, 1994
Sandemose, Iben: Englepels. Cappelen, 1995
Skeie, Eivind: Sommerlandet. Luther, 1985
Stark, Ulf & Höglund, Anna: Min søster er en engel. Gyldendal, 1996
Sunne, Linn T.: Under morelltreet. Samlaget, 2001
Björg Thorhallsdottir: Pappaen min bor i himmelen. Gyldendal, 2009
Vinje, Kari: Pelle og de to hanskene. Luther, 1999
Viermyr, Marianne: Hjerte- smerte. Damm, 1999
Vinje, Kari: Pelle og de to hanskene. Luther, 1999
Winter, Beate: Fiolekspressen. Svelvik, 2003

For ungdom:

Abrahamsen, Aase Foss: Ikke deg denne gang. Gyldendal, 1987
Gaarder, Jostein: I et speil, i en gåte. Aschehoug, 1995
Hollup, Anne Grete: Engel. Gyldendal Tiden, 2000
Lian, Torun: Bare skyer beveger stjernene. Aschehoug, 1994
Park, Barbara: Mick Harte har vært her. Omnipax, 2001
Ranheim, Unni: Vær der for meg – om ungdom, død og sorg. Tell, 2002
Sanne Mathiassen: Dagene før mai. Cappelen Damm, 2012

 

Tidligere innlegg

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og helsepersonell) at tidlig hjelp nær fronten til soldater som hadde vært utsatt for store påkjenninger, med forventninger om at det skulle gå bra, gjorde at de klarte seg bedre enn om de ble fraktet vekk fra fronten for å få hjelp langt bak frontlinjene.

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo, en populær trener eller en ansatt i barnehagen. Når overgrepet blir avdekket blir omgivelsene sjokkerte og vantro, de hadde aldri trodd det var mulig. Sjokket rammer i mange tilfeller også overgriperens nærmeste familie.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.