Publikasjoner ved Senter for krisepsykologi

Her kan du finne en årlig oppdatert oversikt over alle publikasjoner som er skrevet av medarbeidere ved SfK.

Listen er sortert på årstall, dersom du ønsker å utforske et bestemt tema, bruk temasidene. 

Hopp til årstall:

2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010

2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000

1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 1990

1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981 1980

1979->

2017

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2017). Mestring av sorg. Bergen: Vigmostad & Bjørke.

Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Kristensen, P. (2017). Public relief efforts from an international perspective (pp. 293–311). In L. C. Wilson (Ed.). The Wiley handbook of the psychology of mass shootings. Chichester: John Wiley & sons, Inc. 

Hauken, M., Senneseth, M., Dyregrov, A., Dyregrov, K: “Anxiety and the Quality of Life of Children Living with Parental Cancer”. Cancer Nursing, 2017 10.1097/NCC.0000000000000467. [Epub ahead of print]. Link til fulltekst: http: file:///C:/Users/May/Downloads/Anxiety_and_the_Quality_of_Life_of_Children_Living.99267%20(2).pdf

Idsoe, T., Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2017). School-based interventions. In M. A. Landolt, M. Cloitre, U. Schnyder (Eds.), Evidence-Based Treatments for Trauma-Related Disorders in Children and Adolescents. Switzerland: Springer. DOI 10.1007/978-3-319-46138-0_22

Kristensen, P., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2017). Hva skiller forlenget sorg-forstyrrelse fra depresjon? Tidsskrift for Den norske legeforening, 137, 538–539. DOI: 10.4045/tidsskr.16.0629

Øvstedal, L. R., Moe, D., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2017). Young Road Fatalities: Consequences for life quality and the role of transport authorities. OMEGA–Journal of Death and Dying. https://doi.org/10.1177/0030222817698992

2016

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Straume, M., & Grønvold Bugge, R. (2016). Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011. Bereavement Care, 35, 22­30.

Dyregrov, A. (2016). 22. juli tretthet. Kronikk i Dagbladet den 19.7. (bestilt av avisen)

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2016). Barn som mister foreldre. Scandinavian Psychologist, 3, e9. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e9

Dyregrov, K. (2016). Når verden snues på hodet – etterlatte ved unaturlig død. I: Underlid, K., Dyregrov, K., & Thuen, F. (Red.)(2016), Krevende livserfaringer. (s. 101-117). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Dyregrov, K. (2016). Etterlatte og sårbare grupper etter traumatiske tap. I: Enebakk, V., Ingierd, H., & Refsdal, N. O. (red.), De berørte etter 22. juli. (s. 52-72). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  ISBN-13 (15) 9788202522056 Doi:10.17585/noasp.6.12

Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Kristensen, P. (2016). In what ways do bereaved parents after terror go on with their lives, and what seems to inhibit or promote adaptation during their grieving process? A qualitative study. OMEGA. Journal of Death and Dying. Published online on June 8. DOI: 10.1177/0030222816653851

Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2016). Selv om traumet er nasjonalt, er sorgen privat. Kronikk. http://psykologisk.no/2016/02/selv-om-traumet-er-nasjonalt-er-sorgen-privat/

Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2016). Even if the trauma is national, the grief is private. Scandinavian Psychologist. http://psykologisk.no/sp/2016/04/e7/

Gravdal, H., Nævdal, R., & Dyregrov, K. (2016). Medieterroren. Ofre etter terror bør skjerme seg fra mediedekningen i den grad dette er mulig. Morgenbladet. Kronikk 08.04.16.

Hauken, M. (2016). "kreftbehandlingen var bare halve jobben. En mixed-metode studie av rehabilitering av unge voksne kreftoverlevere". Tidsskriftet Kreftsykepleien 2; 19-25.

Høeg, B. L., Appel, C. W., Heymann-Horan, A. B. von, Frederiksen, K., Johansen, C., Bøge, P., Dencker, A., Dyregrov, A., Mathiesen, B. B., & Bidstrup, P. E. (2016). Maladaptive coping in adults who have experienced early parental loss and grief counseling. Journal of Health Psychology, 1359105316638550. http://doi.org/10.1177/1359105316638550

Johnsen, I., & Dyregrov, K. (2016). “Only a friend”: The bereavement process of young adults after the loss of a close friend in an extreme terror incident – A qualitative approach. Omega – Journal of death and dying. DOI: 10.1177/0030222815622956

Omerov P., Pettersén, R, Titelman, D., Nyberg, T, Steineck, G., Dyregrov, A., & Nyberg, U. (2016). Encountering the body at the site of the suicide: a population-based survey in Sweden. Suicide and Life-Threatening Behavior. April 25. (Epub ahead of print). doi: 10.1111/sltb.12260

Pereira, M., Dyregrov, K., Hauken, M. A., Senneseth, M., & Dyregrov, A. (2016). Systematic early intervention for bereaved: study protocol of a pilot randomized controlled trial with families who suddenly lose a partner and a parent. JMIR Research Protocols, 5(3):e152 URL: http://www.researchprotocols.org/2016/3/e152/ doi:10.2196/resprot.5765

Nævdal, R., Gravdal, H. W., Laberg, J. C., & Dyregrov, K. (2016). Should the population limit its exposure to media coverage after a terrorist attack? Scandinavian Psychologist, 3, e6. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e6

Senneseth M., Hauken MA., Matthiesen SB., Gjestad R., Laberg JC., (2016) Facing spousal cancer during child-rearing years: do social support and hardiness moderate the impact of psychological distress on quality of life? Cancer Nursing. Published online ahead of print.  Journal of Cancer Nursing, published ahead of print. DOI: 10.1097/NCC.0000000000000379 

Senneseth, M., Dyregrov, A., Laberg, J., Matthiesen, S., Pereira, M., Hauken, M. (2016): “Facing spousal cancer during child-rearing years: The short-term effects of the Cancer-PEPSONE program. A randomized controlled trial.” Psycho-Oncology, 2016. DOI: 10.1002/PON.4329. [Epub ahead of print]

Søfting, G., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2016). Because I’m also part of the family. Children’s participation in rituals after the loss of a parent or sibling. A qualitative study from the children’s perspective. Death Studies, 73, 141-158. Published online: March 20, 2015. DOI: 10.1177/0030222815575898

Thordardottir, E. B., Valdimarsdottir, U. A., Hansdottir, I., Hauksdóttir, A., Dyregrov, A., Shipherd, J. C., … Gudmundsdottir, B. (2016). Sixteen-year follow-up of childhood avalanche survivors. European Journal of Psychotraumatology, 7. http://doi.org/10.3402/ejpt.v7.30995

Thuen, F., & Dyregrov, K. (2016). Krevende liv, krevende jobber - Utfordringer og suksesskriterier for hjelperne, I: Underlid, K., Dyregrov, K., & Thuen, F. (red), Krevende livserfaringer (s. 231-240). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Underlid, K., Thuen, F., & Dyregrov, K. (2016). Krevende liv og krevende livserfaringer, I: Underlid, K., Dyregrov, K., & Thuen, F. (red), Krevende livserfaringer (s. 11-18). Oslo: Damm Cappelen Forlag. 

Underlid, K., Dyregrov, K., & Thuen, F. (Red.) (2016). Krevende livserfaringer. Oslo: Damm Cappelen Forlag.

Dyregrov, K., Kristensen, P., & Dyregrov, A. (2016). In what ways do bereaved parents after terror go on with their lives, and what seems to
inhibit or promote adaptation during their grieving process? A qualitative study. Omega – Journal of Death and Dying, 73,
374-399. DOI:10.1177/0030222816653851.

Dyregrov, K., Kristensen, P., & Dyregrov, A. (2016). Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya terroren. Norsk Medietidsskrift, 22, 1-15. DOI: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-03.

Dyregrov, K. (2016). Når verden snues på hodet – etterlatte ved unaturlig død. I: Underlid, K., Dyregrov, K., & Thuen, F. (Red.), Krevende livserfaringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

2015

Bugge, R. G. (2015). Speaking out. Using an organizational perspective to intervene when disaster strikes: Learning from experience following the terror attacks in Norway on 22 July, 2011. Organisational & Social Dynamics, 15, (1), 101–116.

Dieserud, G., Leenaars, A., & Dyregrov, K. (2015). The importance of many informants in PA studies. Suicidology Online, 6, 2, 47-55. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2015). Thought field therapy – not something that the cat dragged in? Scandinavian Psychologist, 2, e2. http://psykologisk.no/sp/2015/02/e2/

Dyregrov, A. (2015). Children, Trauma and Grief; School Support in Scandinavia. Trauma Psychology News, Spring issue, 16–18.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Parents’ perception of their relationship following the loss of a child. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0030222815590728. http://doi.org/10.1177/0030222815590728

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Endsjø, M., & Idsøe, T., (2015). Teachers’ perception of bereaved children’s academic performance. Advances in School Mental Health Promotion. DOI: 10.1080/1754730X.2015.1051888

Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Kristensen, P. (2015). Traumatic bereavement and terror. The psychosocial impact on parents and siblings 1.5 years after the July 2011 terror-killings in Norway. Journal of Loss and Trauma, 20, 556–576. DOI: 10.1080/15325024.2014.957603

Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2015). Therapeutic weekend gatherings for bereaved parents. Scandinavian Psychologist, 2, e12. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e12  Press here for pdf

Dyregrov, A., Salloum, A., Kristensen, P., & Dyregrov, K. (2015). Grief and Traumatic Grief in Children in the Context of Mass Trauma. Current Psychiatry Reports. Published online: 06 May. DOI 10.1007/s11920-015-0577-x

Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2015). Utøya 22. juli 2011 – senfølger for etterlatte foreldre [Utøya 22 July 2011 – psychosocial sequela for bereaved parents]. Scandinavian Psychologist, 2, e13. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e13

Dyregrov, K., Kristensen, P., & Johnsen, I. (2015). Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt - 3 ¼ år etter. Minirapport III. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Dyregrov, K., Kristensen, P., Johnsen, I., & Dyregrov, A. (2015). The psycho-social follow-up after the terror of July 22nd 2011 as experienced by the bereaved. Scandinavian Psychologist, 2, e1. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e1

Hauken, M., & Dyregrov, K. (2015). Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft. I: Storm Mowatt Haugland, B., Bugge, K. E., Trondsen, M. V., & Gjesdahl, S. (Red.),  Familier i motbakke - på vei mot bedre måter å støtte barn som pårørende. Bergen: Fagbokforlaget.

Hauken, M. A., Senneseth, M., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Optimizing Social Network Support to Families Living With Parental Cancer: Research Protocol for the Cancer-PEPSONE Study. JMIR Research Protocols, 4(4), e142. http://doi.org/10.2196/resprot.5055. Klikk for pdf nedlastning

Hauken, M., Viken, L. «It made me think a little different” – a qualitative study of young adult cancer survivors experiences of using cognitive therapy in rehabilitation”. Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2015, 20(1), 27-44. Link til fulltekst: http://www.psychosocial.com/IJPR_20/It_made_me_think_different_Hauken.html

Idsoe, T., Dyregrov, A., Idsoe, E.M.C., & Nielsen, M.B. (2015). Bullying and PTSD symptoms in children and adolescents. In C. Martin, V. Preedy & V.B. Patel (Eds.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorders. New York: Springer Publishing Company. DOI 10.1007/978-3-319-08613-2_101-1

Johnsen, I., Laberg, J. C., Matthiesen, M. B., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Psychosocial functioning after losing a close friend in an extreme terror incident. Scandinavian Psychologist, 2, e5. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e5

Kiamanesh, P., Dieserud, G., Dyregrov, K., & Haavind, H. (2015). Maladaptive perfectionism: Understanding the development of vulnerability to suicide. Omega – Journal of Death and Dying, 71, 2, 126-145.

Kristensen, P., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2015). «Det er både helt grusomt og godt på samme tid». Etterlatte foreldre og søskens besøk til Utøya etter terrorangrepet 22. juli. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52, 486–496.

Pettersén, R., Omérov, P., Steineck, G., Dyregrov, A., Titelman, D., Dyregrov, K., & Nyberg, U. (2015). Suicide-bereaved siblings’ perception of the helpfulness of the health services. Death Studies, 0, 1–9. http://dx.doi.org/10.1080/07481187.2014.946624

Pettersen, R., Omerov, P., Steineck, G., Titelman, D., Dyregrov, A., Nyberg, T., & Nyberg, U. (2015). Lack of trust in the health-care system after losing a child to suicide: A nationwide population survey. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 36(3), 161–172. http://doi.org/10.1027/0227-5910/a000312

Rasmussen, M. L., Dyregrov, K., Haavind, H., Leenaars, A. A., & Dieserud, G. (2015). The Role of Self-Esteem in Suicides Among Young Men. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0030222815601514. http://doi.org/10.1177/0030222815601514. Read abstract

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (2015). Barn og unge i sorg og krise. I E.K. Høihilder & O.A. Gulbrandsen (red.): Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen, PEL i GLU (s. 192–213). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Silviken, A., Slettli Gundersen, L., Berntsen, G., & Dyregrov, K. (2015). Sudden and unexpected death in Sami areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process. Suicidology Online, 6, 53-62.

2014

Dyregrov, A. (2014). Sorgens mange ansikter. Psykisk helse nr. 5. http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=32769

Dyregrov, K., Silviken, A., & Berntsen, G. (2014). Needs and barriers for professional help – a qualitative study of bereaved in Sami areas. Suicidology Online, 5, 47-58. ISSN 2078-5488.

Dyregrov, K., Kristensen, P., Johnsen, I., & Dyregrov, A. (2014). Hvordan fungerte den psykososiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli-terroren? [The psycho-social follow-up after the terror of July 22nd 2011 as experienced by the bereaved]. Scandinavian Psychologist, 1, e7. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e7

Dyregrov, K., Kristensen, P., & Johnsen, I. (2014). Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt - 2 ¼ år etter. Minirapport II. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Dyregrov, K., Endsjø, M., Idsøe, T., & Dyregrov, A. (2014). Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties, 0(0), 1–13. doi:10.1080/13632752.2014.955676

Dyregrov, A., Dyregrov, K., Straume, M., & Grønvold Bugge, R. (2014). Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011. Scandinavian Psychologist, 1, e8. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e8

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2014). Sorg og komplisert sorg. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. September 6. http://psykologisk.no/2014/09/hva-vet-vi-om-sorg-og-komplisert-sorg/

Dyregrov, A., & Heltne, U. (2014). Opplæring i psykososiale hjelpemetoder for traumatiserte barn i en internasjonal setting. I H. Stenmark & V. Aarethun (red). Krigens ulike ansikt (s. 73–88). Bergen: Fagbokforlaget. Informasjon om boken

Hjelmeland, H. M., Dieserud, G., Dyregrov, K., Knizek, B., & Rasmussen, M. L. (2014). Selvmord og psykiske lidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening, 14, 134, 1369-70.

Hjelmeland, H. M., Dieserud, G., Dyregrov, K., Knizek, B., & Rasmussen, M. L. (2014). Suicide and mental disorders. Tidsskrift for Den norske legeforening, 14, 134, 1369–70.

Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2014). Etterlattes erfaringer med sorggruppetilbud i Norge. Nordisk Sygeplejeforskning, 4, 227–240.

Pettersén, R., Omérov, P., Steineck, G., Dyregrov, A., Titelman, D., Dyregrov, K., & Nyberg, U. (2014). Suicide-bereaved siblings’ perception of health services. Death Studies. DOI:10.1080/07481187.2014.946624

Rasmussen, M. L., Haavind, H., Dyregrov, K., & Dieserud, G. (2014). Warning signs of suicide among young men. Nordic Psychology. DOI.org/10.1080/19012276.2014.921576

Silviken, A., Berntsen, G., & Dyregrov, K. (2014). Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge. Sykepleien Forskning, 1, 9: 36-42. DOI: 10.4220/sykepleienf.2014.0026

Straume, M.V & Heltne, U. M. (2014). Lar opphold i pårørendesenter seg kombinere med prinsipp for psykososial støtte etter en kritisk hendelse? Noen erfaringer fra pårørende etter terroraksjonen i In Amenas. Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 31, 35–39.

2013

Appel, C., Johansen, C., Deltour, I., Fredriksen, K., Hjalgrim, H., Dalton, S., Dencker, A., Dige, J., Bøge, P., Rix, B., Dyregrov, A., et al. (2013). Early parental death and risk for affective disorder in adulthood. Epidemiology, 24, DOI: 10.1097/EDE.0b013e3182915df8.

Bugge, R. G. (2013). Power in the face of vulnerability – the Norwegian experience. In Brunning, H., Psychoanalytic essays on power and vulnerability. London: Karnac.

DeLeo, D., Cimitan, A., Dyregrov, K., Grad, O., & Andriessen, K. (Eds) (2013). Bereavement after traumatic death. Helping the survivors. Hogrefe: Germany.

Dyregrov, K., Kristensen, P., & Johnsen, I. (2013). Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt – første datainnsamling, 1 ½ år etter. Minirapport I. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Dyregrov, A. (2013). Disasters – psychosocial follow-up. Asian Disaster Management News, 20, 16–19.

Dyregrov, A. (2013). Katastrofer – hva gjør de med oss, og hva må vi gjøre. Omsorg, 31, 5–9.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Complicated grief in children – the view of experienced professionals. Omega: Journal of Death and Dying, 67, 291-303.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Reflections on the special issue. Family Science, 4, 95–97, http://dx.doi.org/10.1080/19424620.2013.821764

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Idsøe, T. M. (2013). Teachers’ perception of their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties. DOI:10.1080/13632752.2012.754165

Dyregrov, K., Dyregrov, A., Johnsen, (2013). Participants’ recommendations for the ideal grief group. A qualitative study. Omega: Journal of Death and Dying, 67 (4), 363–377.

Dyregrov, K., Dyregrov, A., Johnsen, (2013-2014). Positive and negative experiences of grief group participation. A qualitative study. Omega: Journal of Death and Dying, 68 (1), 45–62.

Neshat Doost, H. T., Yule, W., Kalantari, M., Rohollah Reznvani, S., Dyregrov, A., & Jobson, L. (2013). Reduced Autobiographical Memory Specificity in Bereaved Afghan Adolescents. Memory, DOI: 10.1080/09658211.2013.817590. Published online: 26 Jul 2013.

Omerov, P., Steineck, G., Dyregrov, K., Runeson, B., & Nyberg, U. (2013). The ethics of doing nothing. Suicide-bereavement and research – ethical and methodological considerations. Psychological Medicine / FirstView Article /August 2013, pp. 1-12. DOI: 10.1017/S0033291713001670, Published online: 19 July 2013.

Rasmussen, M. L., Haavind, H., Dieserud, G., & Dyregrov, K. (2013). Exploring vulnerability to suicide in the developmental history of young men: A psychological autopsy study. Death Studies, 0, 1-8. DOI:10.1080/07481187.2013.780113

Søfting, G., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Ingen må tvinges og ingen må nektes: Gravferdskonsulenters erfaringer med barns deltakelse i ritualer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 669–674.

Yule, W., Dyregrov, A., Raundalen, M., & Smith, P. (2013). Children and War: Past and present. The work of the Children and War Foundation. European Journal of Psychotraumatology, 4: 18424 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.18424

Yule, W., Dyregrov, A., Raundalen, M., & Smith, P. (2013). Children and War: Past and present. The work of the Children and War Foundation. European Journal of Psychotraumatology, 4: 18424 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.1842

2012

Chen Z, Zhang Y, Liu Z, Liu Y, Dyregrov A (2012) Structure of the Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES) with Children and Adolescents Exposed to Debris Flood. PLoS ONE 7(8): e41741. doi:10.1371/journal.pone.0041741.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Complicated grief in children. In M. Stroebe, H. Schut, J. van den Bout & P. Boelen (Eds.), Complicated Grief: Scientific Foundations for Health Care Professionals. Oxford: Routledge

Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2012). Impact of a child’s death on parents’ sexual activity. Bereavement Care, 31, 18–24.

Dyregrov, K. (2012). Når foreldre har alvorlig kreftsykdom – eller dør av den. I: B. S. Haugland, B. Ytterhus, & K. Dyregrov (Red.), Barn som pårørende (s. 44-65). Oslo: Abstrakt Forlag.

Dyregrov, A., Yule, W., Straume, M., & Kraus, F. (2012). Children and grief. Teaching Life Skills – A Children and War Foundation Manual. Individual version. Children and War Foundation.

Dyregrov, A., Straume, M., Grønvold Bugge, R., Dyregrov, K., Heltne, U., & Hordvik, E. (2012). Psykososialt katastrofearbeid etter 22. juli. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 666–669.

Dyregrov, A., & Regel, S. (2012). Early interventions following exposure to traumatic events– implications for practice from recent research. Journal of Loss and Trauma. 17, 271–291.DOI:10.1080/15325024.2011.616832.

Dyregrov, A., Johnsen, I., & Dyregrov, K. (2012). Hvordan lede sorggrupper. En håndbok for sorggruppeveiledere. Oslo: Abstrakt forlag. Link to publisher

Haugland, B. M. S., Ytterhus, B., & Dyregrov, K. (red.)(2012). Barn som pårørende. Oslo: Abstrakt Forlag.

Heltne, U. (2012). Barn som pårørende ved nevrologisk sykdom og skade hos foreldre. I: B. S. Haugland, B. Ytterhus, & K. Dyregrov (Red.)(s. 66-81), Barn som pårørende. Oslo: Abstrakt Forlag.

Hjelmeland, H., Dieserud, G., Dyregrov, K., Knizek, B. L. & Leenaars, A. (2012). Psychological autopsy studies as diagnostic tools: Are they methodologically flawed? Death Studies, 36, 605–626.

Idsoe, T., Dyregrov, A., & Cosmovici, E. M. (2012). Bullying and PTSD Symptoms: A Nationally Representative Study of Norwegian Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, Mar 6. [Epub ahead of print]. DOI 10.1007/s10802-012-9620-0.

Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2012). Participants with prolonged grief – how do they benefit from grief group participation? Omega: Journal of Death and Dying.

Kalantari, M., Yule, W., Dyregrov, A., Neshatdoost, H., & Ahmadi, S. J. (2012) Efficacy of Writing for Recovery on Traumatic Grief Symptoms of Afghan Refugee Bereaved Adolescents. OMEGA — Journal of Death and Dying, 65(2), 139–150.

Kolltveit, S., Lange-Nielsen, I. I., Thabet, A. A. M., Backer Johnsen, T. C. Dyregrov, A., Pallesen, S., & Laberg, J. C. (2012). Risk factors of PTSD, anxiety and depression among adolescents in Gaza. Journal of Traumatic Stress, 25, 164–170.

Lange-Nielsen, I. I., Kolltveit, S., Thabet, A. A. M., Backer Johnsen, T. C. Dyregrov, A., Pallesen, S., & Laberg, J. C. (2012). Short-Term Effects of a Writing Intervention among Adolescents in Gaza.Journal of Loss and Trauma, 17, 403–422. DOI:10.1080/15325024.2011.650128.

Neshat Doost, H. T., Dalgleish, T., Yule, W., Kalantari, M., Ahmadi, S., Dyregrov, A., & Jobson, L. (2012). Enhancing autobiographical memory specificity through cognitive training: An intervention for depression translated from basic science. Clinical Psychological Science, 1, 1, 84–92. DOI: 10.1177/2167702612454613

Regel, S & Dyregrov, A. (2012). Commonalities and new directions in post trauma support interventions: From pathology to the promotion of post traumatic growth. In: R. Hughes, A. Kinder, & C. Cooper C (Eds.). International Handbook of Workplace Trauma Support (pp. 48–67). London: Wiley-Blackwell.

Storm Mowatt Haugland, B., Ytterhus, B., & Dyregrov, K. (Red.)(2012). Barn som pårørende. Oslo: Abstrakt forlag.

2011

Braarud, H. C., & Nordanger, D. Ø. (2011). Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 968–972.

De Leo, D., Cimitan, A., Dyregrov, K., Grad, O., & Andriessen, K. (2011). Lutto traumatico: L’aiuto ai sopravavvissuti. Aspetti teorici e interventi asistenziali. Rome: Alpes.

Dieserud, G., Dyregrov, K., & Rasmussen, M. (2011). Etter selvmordet. Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord. Helsedirektoratet.

Dyregrov, A. (2011). Hvordan formidle beskjed om et plutselig dødsfall? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 426–428.

Dyregrov, A. (2011). Komplisert sorg hos barn. Impuls, 64, 14–25.

Dyregrov, A. (2011). Når sjelen skjelver – mentale virkninger av jordskjelv og Tsunami Paidos. Tidskrift for den Norske barnelegeforening, 29(2), 72–73.

Dyregrov, A. (2011). Akut kriseintervensjon. Månedskrift for almen praksis, 89, 783–792.

Dyregrov, A. (2011) Hjelperne tok utfordringen. Ambulanseforum, nr 4. http://www.ambulanseforum.no/?p=18866

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Positiv vekst etter livskriser – implikasjoner for praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48,
873–877.

Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2011). Sexuality following the loss of a child. Death Studies, 35, 289–315.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen.

Dyregrov, K., Dieserud, G., Rasmussen, M., Straiton, M., Hjelmeland, H., Knizek, B., & Leenaars, A. (2011). Meaning making through psychological autopsy interviews. The value of participating in qualitative research for those bereaved by suicide. Death Studies, 35, 685–710.

Dyregrov, K. (2011). The Important Role of the School Following Suicide. European Journal of Psychotraumatology Supplement 1. DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.7234

Dyregrov, K. (2011). The Value of Research Participation for Suicide Bereaved. European Journal of Psychotraumatology Supplement 1. DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.7234

Dyregrov, K. (2011). What do we know about needs for help after suicide in different parts of the world? - A phenomenological perspective. Crisis, 32, 310-318.

Dyregrov, K. (2011). The Important Role of the School Following Suicide. European Journal of Psychotraumatology Supplement 1. DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.7234

Dyregrov, K. (2011). The Value of Research Participation for Suicide Bereaved. European Journal of Psychotraumatology Supplement 1. DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.7234

Dyregrov, A. & Yule, W. (2011). Developing and Using Manuals Following Disasters in Various Countries: Experiences with National Governments, International Donors and Professionals. European Journal of Psychotraumatology, Supplement 1. DOI:10.3402/ejpt.v2i0.7232

Heltne, U. & Braarud, H. C. (2011) Clinical and Ethical Challenges in Treatment Research Involving Children Traumatized by Exposure to Violence in their Families. European Journal of Psychotraumatology Supplement 1. 2011. DOI: 10.3402/ejpt.v2i0.7234.

Heltne, U. & Steinsvåg, P. Ø. (Red.). (2011). Barn som lever med vold i familien. Oslo: Universitetsforlaget. Link to publisher

Johnsen, I., Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Omfang og organisering av sorggrupper i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 1178–1183.

Nordanger, D., Braarud, H. C., Albæk, M., & Johansen, V. A. (2011). Developmental disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 1086–1090.

Rolvsnes, E., & Idsøe, T. (2011). School-based intervention programs for PTSD symptoms: A review and meta-analysis. Journal of Traumatic Stress, 24, 155–165.

Zhang, N., Zhang, Y., Wu, K., Zhu, Z., & Dyregrov, A. (2011). Factor Structure of the Children’s Revised Impact of Event Scale among Children and Adolescents Survived the 2008 Sichuan Earthquake in China. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 236– 241.

2010

Dyregrov, K., Plyhn, E. & Dieserud, G. (Red.). (2010). Etter selvmordet – veien videre. Oslo: Abstrakt forlag. Link to publisher

Dyregrov, A. (2010). Barn og traumer. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, A. (2010). Supporting Traumatized Children and Teenagers. London: Jessica Kingsley Publishers.

Dyregrov, A. (2010). Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden. Oslo: Gyldendal. Link to publisher

Dyregrov, A. (2010). Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Dyregrov, A. (2010). Supporting Traumatized Children and Teenagers. London: Jessica Kingsley Publishers. Link to publisher

Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2010). Helping the family following suicide. In B. Monroe & F. Kraus (Eds.)(2nd ed.), Brief interventions with bereaved children. Oxford: University Press.

Dyregrov, K., Dieserud, G., Rasmussen, M., Straiton, M., Hjelmeland, H., Knizek, B., & Leenaars, A. (2010-2011). Motivation for research participation among suicide bereaved. OMEGA – Journal of Death and Dying, 62, 149–168.

Dyregrov, K. (2010). International perspectives on suicide bereavement: Suicide survivors and postvention in Norway, pp. 467-475. In J. R. Jordan & J. L. McIntosh (Eds.), Understanding the Consequences and Caring for the Survivors. New York: Routledge, Taylor & Frances Group.

Hjelmeland, H., Dieserud, G., Dyregrov, K., & Knizek, B. L. (2010). Er det farlig å snakke med folk om selvmord? Tidsskift for Norsk Legeforening, 130, 1018–19.

Øverland, K. E., Braarud, H. C., & Voss, C. (2010). Individualterapeutisk arbeid med barn som er utsett for vold i familien. Norges Barnevern, 87, 212-224.

2009

Braarud, H. C. (2009). Beredskap for kompenserende tiltak. I H. Hove, L. L. Bendiksen, E. Skogrand, M. Dalen, & M. Raundalen. Adopsjon - til barnets beste. En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon . NOU 2009: 21 (pp. 378-345). Oslo: Barne- og Likestillingsdepartementet.

Dyregrov, A. (2009). Rammedes vurderinger av oppfølging etter et jordskred. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 746-748. Link to journal

Dyregrov, A. (2009). Tankefeltterapi – noe for norske psykologer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 696-697. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2009). Att ta avskjed. Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. Stockholm: Gothia forlag.

Dyregrov, K., & Litlere, M. (2009). "Førstehjelpernes" møte med etterlatte ved selvmord - psykososiale utfordringer. Suicidologi, 14, 21-24.

Dyregrov, A., Straume, M., & Sari, S. (2009). Long-term collective assistance for bereaved following disaster: A Scandinavian approach. Counselling and Psychotherapy Research, 9, 33-41.

Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2009). Ekstremvær i Norge – reaksjoner og oppfølging etter et jordskred. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 738-745. Sammendrag finnes her

Gjestvang, B., Slagvold, M., & Dyregrov, A. (2009). UNG SORG- 14 unge om døden og livet videre. Oslo: Aschehoug. Link to publisher

Løver, A. H., Beverfjord, A., & Dyregrov, A. (2009). Det bor et barn i mitt hjerte. Oslo: Gyldendal.

Raundalen, M. (2009).Telavåg: Øyeblikket som aldri tar slutt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening,46, 86–92.

Schultz, J–H., Raundalen, M., Dalset, M., & Støen, J. A. (2009). Trauma education. Oslo: Norwegian Refugee Council.

2008

Dyregrov, A. (2008). ”Barn i krise: gjør ikke situasjonen enda verre!” Noen praktiske retningslinjer i en travel hverdag. R. Grønvold Bugge (red.). Når krisen rammer barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Dyregrov, A. (2008). Grief in young children. A handbook for adults. London: Jessica Kingsley Publishers. Link to publisher

Dyregrov, A. (2008). Grief in children. A handbook for adults. 2.nd edition. London: Jessica Kingsley Publishers. Link to publisher

Dyregrov, A. (2008). Voldtekt ­– vanlige reaksjoner. Hefte. Senter for Krisepsykologi. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2008). Voldtekt ­– hvordan kan du hjelpe? Hefte. Senter for Krisepsykologi. Klikk her for nedlastning

Gjestad, R., & Dyregrov, A. (2008). Kartlegging av psykiske ettervirkninger hos barn og ungdom med flyktningbakgrunn. Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema. Beregn: Senter for krisepsykologi. Hefte.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2008). Effective Grief and Bereavement Support. The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers. Link to publisher

Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (Red.) (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Dyregrov, K. (2008). Psykososiale belastninger for unge etterlatte ved selvmord: Ønsker om bistand fra hjelpeapparatet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 14–18. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, K. (2008). En farlig diskurs ved forståelse av selvmord. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 2–3. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, K. (2008). Ungdom som etterlatte ved selvmord. Hvilken hjelp og støtte ønsker de? Suicidologi, 13, 1, 33–36. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Yule, W. (2008). Psychological interventions in disasters – reflections from professional experience. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 1512–1516.

Dyregrov, A., Raundalen, M., & Schultz, J-H. (2008). Veileder for skolens møte med trusler om vold. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2008). Når sorgen rammer en av dine ansatte. Informasjonshefte. Oslo: Landsforeningen uventet barnedød. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M. (2008). Barna på krisesenteret. Oslo: Pedagogisk Forum.

Raundalen, M., & Dyregrov, A.. (2008). Flodbølgekatastrofen i Asia - veiledning til videregående skole. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Raundalen, M., & Dyregrov, A.. (2008). Flodbølgekatastrofen i Asia - veiledning til grunnskolene. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Raundalen, M., Schultz, J-H. (2008). Kan vi snakke med barn om alt. Oslo: Pedagogisk Forum.

Raundalen, M. & Schultz, J-H. (2008). Hjelp – pappa slår! Oslo: Pedagogisk Forum.

2007

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2007). Sosial nettverksstøtte ved brå død. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Heltne, U., & Dyregrov, A. (2007). Foreldres erfaringer og behov for informasjon i forbindelse med obduksjon av fostre og spedbarn Rapport. Senter for Krisepsykologi. Januar. Klikk her for pdf nedlastning

Regel, S., Dyregrov, A., & Joseph, S. (2007). Psychological debriefing in cross-cultural contexts: Ten implications for practice. International Journal of Emergency Mental Health, 9, 37–45. Press here for pdf

Dyregrov, A. (2007). Nærhet og seksualitet etter et barns dødsfall. Bergen: Rapport Senter for Krisepsykologi AS, januar.

2006

Dyregrov, A. (2006). Små barns sorg. En veiledning for voksne. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=971277540

Dyregrov, A. (2006). Små barns sorg. En veiledning for voksne. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - www.bufetat.no/foreldreveiledning

Dyregrov, A. (2006). Beredskap är inget vi har – den måste skapas (ss. 113–130). I När det värste hander – om krishandtering i förskola och skola. Stockholm. Myndigheten för skolutveckling. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2006). Komplisert sorg: teori og behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 779–786. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2006). Beredskapsplan för skolan. Barn i kris. Stockholm, Rädda Barnen (ny utgave).

Dyregrov, A. (2006). Beredskapsplan for skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget (ny, oppdatert utgave). Link to publisher

Dyregrov, K. (2006). Skolens viktige rolle etter selvmord. Bedre skole, 1, 46–51. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, K. (2006). Hvordan ønsker unge selvmordsetterlatte å bli møtt av psykologer? – en brukerundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 787–794. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, K. (2006). Experiences of social networks supporting traumatically bereaved. OMEGA - Journal of Death and Dying, 52, 4, 337–356.

Dyregrov, K. (2006). Støtte til unge etterlatte. Styrket omsorgsapparat for unge etterlatte ved selvmord. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen

Dyregrov, A., & Yule, W. (2006). A review of PTSD in children. A commissioned review. Child and Adolescent Mental Health, 11, 176–184.

Hellesøy, O. H., & Matthiesen, S. B. (2006). Ledelse i et familieperspektiv. I A. Roness & S. B. Matthiesen (Red.), I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Bergen: Fagbokforlaget.

Heltne, U., Dyregrov, A., Raundalen, A. (2006) Ungdommers erfaringer med hjelpeapparatet. Rapport. Senter for Krisepsykologi. September. Klikk her for pdf nedlastning

Matthiesen, S. B. (2006). Lenket til jobben. Om arbeidsnarkoman og familieliv. I A. Roness & S. B. Matthiesen, I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Bergen: Fagbokforlaget.

Raundalen, M., Schultz, J-H. (2006). Krisepedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Link to publisher

Roness, A., & Matthiesen, S. B. (2006). Utbrenthet og familieliv. I A. Roness & S. B. Matthiesen, I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Bergen: Fagbokforlaget.

2005

Broberg, A. O., Dyregrov, A., & Lilled, L. (2005). The Göteborg discotheque fire – posttraumatic stress, and school adjustment as reported by the primary victims 18 months later. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 1279–1286. Read abstract

Dyregrov, A. (2005). Gruppearbeid med barn. I M Raundalen, G. Lorentzen & A. Dyregrov (Red.), Gruppearbeid i flyktningfamilier. Oslo: Pedagogisk forum.

Dyregrov, A. (2005). I Tsunamiens kjølvann. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 97–98. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Heltne, U. (2005). Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 683–692. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2005). Siblings after suicide –”the forgotten bereaved”. Suicide and Life Threatening Behaviour, 35, 714–724. Read abstract

Dyregrov, K. (2005). Do professionals disempower bereaved people? Grief and psychosocial intervention. Bereavement Care, 24, 1, 7–11.

Dyregrov, K. (2005). Umyndiggjør fagfolk sørgende og kriserammede? Tidsskrift for Den norske lægeforening, 13-14, 125, 75–77.

Dyregrov, K. (2005). Vondt, vanskelig og utrolig givende! Ny forskning om støtteprosessen mellom sosiale nettverk og foreldre som mister barn. Oss foreldre imellom, 4, 46–49.

Dyregrov, K. (2005). ”På tynn is” - Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft. Resultat fra et Pilotprosjekt. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2005). The threat of war. Impact on Iraqi children. Bergen; Center for Crisis Psychology. Paper.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2005). Norwegian adolescents’ reactions to distant warfare. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 33, 443–457.

Haver, B. & Gjestad, R. (2005). Phobic anxiety and depression as predictor variables for treatment outcome. A LISREL analysis on treated female alcoholics. Nordic Journal of Psychiatry, 59, 25–30.

Kanagaratman, P., Raundalen, M., & Asbjørnsen, A. E. (2005). Ideological commitment and posttraumatic stress in former Tamil child soldiers. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 511–520.

Raundalen, M. (2005). Åse Gruda Skard og kampen mot hardheten i barneoppdragelsen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 1092–1093.

Raundalen, M., Dyregrov, A., & Hjermann, R. (2005). Arbeidsbok for barn som opplevde flodbølgen. Bergen: Senter for Krisepsykologi, Januar. Klikk her for pdf-nedlastning

Raundalen, M., Lorentzen, G., & Dyregrov, A. (2005). (Red.) Gruppearbeid i flyktningfamilier. Oslo: Pedagogisk forum.

Schultz, J-H., Raundalen, M., & Havik, T. (2005). ”Den store katastrofen” – en vurdering av skolers pedagogiske håndtering av flomkatastrofen i Asia. Oslo: Utdanningsdirektoratet, 2005. Klikk her for pdf nedlastning

Yule, W., Dyregrov, A., Neuner, F., Pennebaker, J., Raundalen, M., & van Emmerik, A. (2005). Writing for recovery. A manual for structured writing after disaster and war. Bergen: Children and War Foundation.

2004

Dyregrov, A. (2004). Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 2–9. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2004). Educational consequences of loss and trauma. Educational and Child Psychology, 21, 77–84. Press here for pdf

Dyregrov, A. (2004). Debatten om barn og vold i mediene – et tilsvar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 921–922.

Dyregrov, A. (2004). De tause behandlerne – Hvordan få bedre kontakt med ungdommer Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 723–724. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Heltne, U. (2004). Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger. Bergen: Rapport Senter for Krisepsykologi, januar.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2004). Helping the family following suicide. In B. Monroe & F. Kraus (Eds.), Brief interventions with bereaved children (pp. 201–215). Oxford: Oxford University Press.

Dyregrov, K. (2004). Strategies of professional assistance after traumatic deaths: Empowerment or disempowerment? Scandinavian Journal of Psychology, 45, 179–187. Press here for pdf

Dyregrov, K. (2004). Bereaved parents’ experience of research participation. Social Science & Medicine, 58, 391–400. Read abstract

Dyregrov, K. (2004). Hvilken hjelp ønsker etterlatte ved selvmord? Suicidologi, 9, 8–11.

Dyregrov, K. (2004). Søsken etter selvmord; de glemte sørgende. Barn, 3, 69–85.

Dyregrov, K. (2004). “Hvordan er det å miste et barn?” – Et doktorgradsarbeid. Omsorg, 4, 54–58.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2004). Barn i krig. I Frichsen, S. (Red.), Vi reiste oss igjen (s. 137–145). Bergen: Minneforeningen av 4. oktober. 1944.

Grad, O. T., Clark, S., Dyregrov, K., & Andriessen, K. (2004). What helps and what hinders the process of surviving the suicide of someone close? Crisis, 25, 3. Read abstract

2003

Dyregrov, A. (2003). Familien etter dødsfall. I T. Berge, E. D. Axelsen, G. H. Nielsen, I. H. Nordhus og R. Ommundsen (Red.), Samtaler som forandrer. Fagbokforlaget.

Dyregrov, A. (2003). Early intervention following trauma. Forum, 8, 8–22. Press here for pdf

Dyregrov, A., Frykholm, A-M., Lilled, L., Broberg, A., & Holmberg, I. (2003). The Göteborg discothèque fire 1998. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 449–457. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Gjestad, R. (2003). A maritime disaster: Reactions and follow–up. International Journal of Emergency Mental Health, 5, 3–14. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (2003). Reaksjoner ved kriser og større ulykker. I B. Moen et al. (Red.), Håndbok for bedriftshelsetjenesten, del 3. Oslo: Arbeidsmiljøforlaget.

Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2003). Predictors of psychosocial distress after suicide, SIDS and accidents. Death Studies, 27, 143–165. Press here for pdf

Dyregrov, K. (2003-2004). Micro-sociological analysis of social support following traumatic bereavement: Unhelpful and avoidant responses from the community. OMEGA - Journal of Death and Dying, 48, 1, 23–44.

Dyregrov, K. (2003). The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help. Doctoral dissertation (dr. philos). HEMIL, Psykologisk fakultet. Universitetet i Bergen. ISBN 82-7669-099-8.

Dyregrov, A., & Straume, M. (2003). Kollektiv ivaretakelse etter katastrofer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 92–101. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2003). Threat in the life of Iraqi children. In R. D. Macy, S. Barry & G. G. Noam (Eds.), New Directions for Youth Development: Theory, Practice, and Research. San Francisco: Jossey–Bass. Read abstract

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2003). Reiserapport fra Irak januar 2003. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 235–236.

Dyregrov, A., Mortensen, Ø., & Dyregrov, K. (2003). Evaluering av et sorgbearbeidingsprogram for etterlatte ved brå spedbarnsdød. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 839–847. Klikk her for pdf nedlastning

Heltne, U., & Dyregrov, A. (2003). Foreldres opplevelse av deltagelse i frivillig dødsstedsundersøkelse. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Februar.

Nordanger, D, Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2003). Betydningen av skriftlige rutiner etter krybbedød og barneulykker. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 123, 933–935.

Raundalen, M., & Schultz, J-H. (2003). Når jeg blir stor – hvis jeg blir stor. Oslo: Læringssenteret. Klikk her for pdf nedlastning

Smith, P., Perrin, S., Dyregrov, A., & Yule, W. (2003). Principal components analysis of the impact of event scale with children in war. Personality and Individual Differences, 34, 315–322.

Straume, M. V. (2003). Når sorg får et komplisert forløp. I Bugge, K. E., Eriksen, H., & Sandvik, O. (Eds.). Sorg. Bergen: Fagbokforlaget.

2002

Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing. Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Dyregrov, A. (2002). Psychological debriefing. A leader’s guide for small group crisis intervention. Ellicott City: Chevron publishing company.

Dyregrov, A. (2002). Om å få nye verdier. I U. Ranheim (Red.). Vær der for meg – om ungdom, død og sorg. Vollen: Tell forlag.

Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. 2. utgave. Link to publisher

Dyregrov, A. (2002). ”Barn i krise: gjør ikke situasjonen enda verre!” Noen praktiske retningslinjer i en travel hverdag. The Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine, 10, 85–89. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (2002). Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe? Oslo: Landsforeningen til støtte ved krybbedød. www.lub.no

Dyregrov, A. (2002). Helpful and hurtful aspects of psychological debriefing groups. In G. S. Everly Jr., & J. T. Mitchell (Eds.), Critical Incident Stress Management: Advanced Group Crisis intervention. A workbook. Ellicott City: International Critical Incident Stress Foundation.

Dyregrov, A. Dyregrov, K., & Nordanger, D. (2002). Praktisk organisering av psykososialt støttearbeid: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene?! Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine, 10, 11–13. Press here for pdf

Dyregrov, A. Dyregrov, K., & Nordanger, D. (2002). Praktisk organisering av støttearbeidet: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene? R. Grønvold Bugge (red.). Når krisen rammer barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Dyregrov, A., Gjestad, R., & Raundalen, M. (2002). Children exposed to warfare. A longitudinal study. Journal of Traumatic Stress, 15, 59–68. Press here for pdf

Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Raundalen, M. (2002). Is the culture always right? Traumatology, 8, 3–10. Press here for pdf

Dyregrov, K. (2002). Assistance from local authorities versus survivor’s needs for support after suicide. Death Studies, 26, 647–668. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2002). Terror. How to talk to children. International Critical Incident Stress Foundation. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2002). Det første møtet: intervjuing av barn med krigstraumer. I M. H. Rønnestad, og A. von der Lippe (Red.), Det kliniske intervjuet: En håndbok. Oslo: ad Notam Gyldendal forlag.

Dyregrov, A., & Hordvik, E. (2002). Borte borte. Pædagogisk Tidsskrift for Daginstitutioner og Klubber, 3, 12–15. Klikk her for pdf nedlastning

Hellesøy, O. H. (2002). God ledelse–vaksinasjon mot utbrenning. I A. Roness & S. B. Matthiesen (Red.), Utbrent. Krevende jobber – gode liv. Bergen: Fagbokforlaget.

Hellesøy, O. H. (2002). Stress og mestring hos ledere. I A. Skogstad & S. Einarsen (Red.), Ledelse på godt og ondt. Bergen: Fagbokforlaget.

Hellesøy, O. H. (2002). Stress og mestring ved omstrukturering i arbeidslivet. Norsk Bedriftshelsetjeneste, 11, 171-183. Klikk her for pdf nedlastning

2001

Børve, T., & Gjestad, R. (2001). Evaluering av flyktningeprosjektet på Hellesøy. Rapport. Bergen: Senter for Krisepsykologi.

Dyregrov, K., & Søfting, G. H. (2001). Reconciliation among young people in the Balkans. Evaluation Report 7. Oslo: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Dyregrov, A. (2001). Telling the truth or hiding the facts. An evaluation of current strategies for assisting children following adverse events. Association for Child Psychology and Psychiatry Occasional papers nr. 17, 25–38. Press here for pdf

Dyregrov, A. (2001). Early intervention–a family perspective. Advances in Mind–Body Medicine, 17, 9–17. Press here for pdf

Dyregrov, A. (2001). Den lille søvnboken. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Dyregrov, A. (2001). Family recovery from terror, grief and trauma. International Critical Incident Stress Foundation.

Dyregrov, K. (2001). Søsken etter selvmord. I A. Dyregrov, G. Lorentzen, & K. Raaheim, (Red.). Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, A., & Lorentzen, G. (2001). Magne Raundalen – 60 brennende år. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 38,1151–1152.

Dyregrov, A., Lorentzen, G., & Raaheim, K. (Red.), (2001). Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Bergen: Fagbokforlaget. Link to publisher

Gjestad, R., Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2001). Barnefamilier rammet av flom. Bergen, Rapport fra Senter for Krisepsykologi. Klikk her for pdf nedlastning

Hordvik, E. (2001). Erfaringer fra oppfølging av pårørende, og råd til dei som arbeider i helsevesenet. Omsorg, 1, 17–20.

Poijula, S., Dyregrov, A., Wahlberg, K–E., & Jokelainen, J. (2001). Reactions to adolescent suicide and crisis intervention in three secondary schools. International Journal of Emergency Mental Health, 3, 97–106. Read abstract

Poijula, S., Wahlberg, K–E., & Dyregrov, A. (2001). Adolescent suicide and suicide contagion in three secondary schools. International Journal of Emergency Mental Health, 3, 169–175. Read abstract

Senter for Krisepsykologi (2001). Rapport fra erfaringskonferanse etter Sleipner-ulykken. Bergen: Senter for Krisepsykologi, januar. Klikk her for pdf nedlastning

2000

Dyregrov, K, Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte ved selvmord. Etterlattestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (171s.)

Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte ved brå, uventet død. Evaluering av behov, tilbud og tiltak. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (80 s.)

Dyregrov, A. (2000) Lederskap i krise og omstilling. I S. Einarsen & A. Skogstad (Red.), Det gode arbeidsmiljø. Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Mukanoheli, E. (2000). Trauma exposure and psychological reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, 13, 3–21. Press here for pdf

Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2000). Refugee families’ experience of research participation. Journal of Traumatic Stress, 13, 413–426. Press here for pdf

Dyregrov, K. (2000). Offentlig hjelp til etterlatte i norske kommuner. Suicidologi, 5, 16–17.

Dyregrov, A., Solomon, R. M., & Bassøe, C. F. (2000). Mental mobilization in critical incident stress situations. International Journal of Emergency Mental Health, 2, 73–81. Press here for pdf

Nordanger, D, Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte etter krybbedød og barneulykker. Etterlattestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. (130 s.)

Solomon, R., & Dyregrov, A. (2000). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Rebuilding assumptive worlds. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37, 1024–1030. Press here for pdf

1999

Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (1999). Recipients and providers of help after suicide. Paper presented at the 20th Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP) – Athen, November 1999.

Dyregrov, A. (1999). Psykologisk debriefing - en effektiv metode? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 99–106. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1999). Familien etter dødsfall. Forståelse og bistand. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 826–835. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1999). Helpful and hurtful aspects of psychological debriefing groups. International Journal of Emergency Mental Health, 3, 175–181. Press here for pdf

Dyregrov, A., Bie Wikander, A. M. & Vigerust, S. (1999). Sudden death of a classmate and friend. Adolescent’s perception of support from their school. School Psychology International, 20, 191–208. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (1999). Long–term impact of sudden infant death: A twelve to fifteen year follow–up. Death Studies, 23, 635–661. Press here for pdf

Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Nordanger, D. (1999). Omsorg for etterlatte etter selvmord. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 27, 4010 – 4015.

Dyregrov, K., Dyregrov, A., & Nordanger, D. (1999). Recipients and providers of help after suicide. Paper presented at the 20th Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP). November, Athens, Greece.

Dyregrov, A., & Kristoffersen, J. I. (1999). En kollegas død. Noen refleksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 322–327. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., Gjestad, R. Bie Wikander, A. M., & Vigerust, S. (1999). Reactions following the sudden death of a classmate. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 167–176. Press here for pdf

Røssland, A–E., Raundalen, M., Straume, M., & Lorentzen, G. (1999). Over broen. En veiledning i å drive barnegrupper for krigsflyktninger. Hefte. Bergen: Senter for Krisepsykologi.

Smith, P., Dyregrov, A., & Yule, W. (1999). Children and disaster. Teaching recovery techniques. Bergen, Children and war foundation.

Straume, M. (1999). Sorggrupper for barn som har mistet søsken i kreft. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36, 107–115.

1998

Einarsen, S., & Hellesøy, O. H. (1998). Når samhandling går på helsen løs - helsemessige konsekvenser av mobbing i arbeidslivet. Medicinsk årbog. Munksgaard, København.

Dyregrov, K, Nordanger, D., & Dyregrov, A. (1998). Omsorg for etterlatte etter selvmord. Kommunestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (113s.)

Dyregrov, A. (1998). Psychological debriefing–An effective method? Traumatology, 4:2, Article 1. Klikk her for pdf nedlastning

Nordanger, D, Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (1998). Omsorg for etterlatte etter krybbedød og barneulykker. Tilbudet i norske kommuner. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen. (72 s.)

Raundalen, M., & Dyregrov, K. (1998). How to communicate about repatriation. Advising parents of refugee children. Nordic Comparative Studies on the Reception of Refugees from a Repatriation Perspective. Center for Crisis Psychology.

Smith, P., Dyregrov, A., & Yule, W. (1998). Children and war. Teaching recovery techniques. Bergen, Children and war foundation.

1997

Dyregrov, A. (1997). Traumatic grief –growing at different life stages. Keynote–address presented at «Trauma, Grief & Growth –finding a pathway to healing». Proceedings of Joint National Conference 1997, pp 1–13. The University of Sydney, Australia.

Dyregrov, A. (1997). Family recovery from grief and trauma. Keynote–address presented at «Trauma, Grief & Growth –finding a pathway to healing». Proceedings of Joint National Conference 1997, pp 15–30. The University of Sydney, Australia

Dyregrov, A. (1997). Teaching trauma intervention–lessons learned. In D. Ajdukovic. (Ed.), Trauma Recovery Training: Lessons learned. Zagreb: Society for Psychological Assistance.

Dyregrov, K., & Raundalen, M. (1997). Hvordan kommuniseres hjemvendingsspørsmålet i den bosniske familien? Fokus på barn og unges rolle. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen.

Dyregrov, A. (1997). The process in critical incident stress debriefings. Journal of Traumatic Stress, 10, 589–605. Press here for pdf

Dyregrov, A. (1997). Barn og traumer. (Children and Trauma) Bergen: Sigma forlag. Link to publisher

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (1997). Søsken etter krybbedød. Søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet. Rapport. Senter for Krisepsykologi.

Dyregrov, K. (1997). Interkulturell kommunikasjon i allmennpraksis. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 117: 2444–6.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1997). Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 34, 103–112. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (1997). Sorg over tid. Oss foreldre imellom, nr 3-1996. Oslo.

Müller, O. (1997). Barn som etterlatte etter foreldres selvmord. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 34, 859–867.

Raundalen, M., & Dyregrov, K. (1997). Hvordan kommuniseres hjemvendingsspørsmålet i den bosniske familien? Fokus på barn og unges rolle. Temahefte om foreldreveiledning. Senter for Krisepsykologi. Bergen.

1996

Dyregrov, A. (1996). Children’s participation in rituals. Bereavement Care, 15, 2–5. Press here for pdf

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (1996). Familier etter krybbedød. Foreldre og søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov K., & Dyregrov, A. (1996): Familier etter krybbedød. Oss foreldre imellom. nr.4. Oslo.

Dyregrov, K. (1996). Den vanskelige kommunikasjonen mellom innvandrere og helsearbeidere. Fysioterapeuten, nr 8.

Dyregrov, A., Raundalen, M., & Reppesgård Grung, B. (1996). Barna på intensivavdelingen. Oslo: Norsk Sykepleieforlag.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1996). Sorg hos barn: Del I: Reaksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 510–520. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1996). Sorg hos barn: Del II: Oppfølgingshjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 641–650. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1996). Children and war in the contemporary world. International Child Health, 7, 45–52. Press here for pdf

Dyregrov, A., Kuterovac, G., & Barath, A. (1996). Factor analysis of the impact of event scale with children in war. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 339–350. Read abstract

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (1996). Familier etter krybbedød. Foreldres og søskens erfaringer 12–15 år etter dødsfallet. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. Kristoffersen, J. I., & Gjestad, R. (1996). Voluntary and professional disaster–workers. Similarities and differences in reactions. Journal of Traumatic Stress, 9, 541–555. Press here for pdf

Müller, O. (1996). Dialog og psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 961–966.

Raundalen, M. (1996). Det viktigste i barneoppdragelsen. Oslo: Pedagogisk Forum.

1995

Dyregrov, A. (1995). Effects of traumatized children on the rescuer. In G. S. Everly, Jr. (Ed.), Innovations in disaster and trauma psychology, volume one: Applications in emergency services and disaster response. Ellicott City: Chevron Publishing Company.

Dyregrov, K. (1995). Møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvandrere. Hovedfagsoppgave i sosiologi. IMER, Universitetet i Bergen. ISSN 0807-2825.

Dyregrov, A., & Yule, W. (1995). Screening measures –the development of the UNICEF screening battery. Paper presented at the Fourth European Conference on Traumatic Stress. Paris, May 7–11.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1995). Children in warfare and their special need. Keynote presentation presented at the 3rd World Congress on Stress, Trauma and Coping in the Emergency Services Professions, Baltimore, April 19–23.

Dyregrov, A., Mitchell, J. T., & Hordvik, E. (1995). When a child dies: Helping the helpers. In T. Rognum (Eds.): Sudden Infant Death Syndrome. New Trends in the Nineties. Oslo: Scandinavian University Press.

Markestad, T., Skadberg, B., Hordvik, E., Morild, I., & Irgens, L. (1995).Sleeping position and sudden infant death syndrome (SIDS): effect of an intervention programme to avoid prone sleeping. Acta Pædiatrica, 84, 375 –378.

Müller, O. (1995). Det ubevisste. Mer enn id og fordervelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 621–629.

Raundalen, M. (1995). Krigstraumatiserte Barn – Retningslinjer for hjelp. Hefte. Bergen: Senter for Krisepsykologi.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1995). Psykologisk arbeid med barn i og etter krig. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 736–744.

Raundalen, M., & Gjestad, R. (1995). Foreldreundersøkelsen 1995. Foreldres behov for informasjon, råd og veiledning. Barne– og Familiedepartementet.

Raundalen, M., & Lorentzen, G. (1995). Barn og rasisme. Bergen: Ad Notam Forlag.

Skogstad, A., Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (1995). Cockpit–cabin crew interaction: Satisfaction with communication and information exchange. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 66, 841–848. Read abstract

1994

Dyregrov, A. (1994). Att ta avskjed. Ritualer som hjälper barnet genom sorgen. Stockholm: Rädda Barnen.

Dyregrov, A. (1994). Barns deltagelse i ritualer etter dødsfall. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 31,678–686. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1994). Childhood bereavement: Consequences and therapeutic approaches. ACPP Review & Newsletter, 16, 173–182. Press here for pdf

Dyregrov, A. (1994). Chronic and critical stress in emergency operations. Guidelines for staff management. Prepared for UNICEF. Bergen: Center for Crisis Psychology.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1994). Sorg og omsorg i skolen. Bergen: Magnat forlag. (utgitt på svensk, under utgivelse på dansk og finsk)

Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., Kristoffersen, J. I., & Mitchell, J. T. (1994). Gender differences in adolescent's reactions to the murder of their teacher. Journal of Adolescent Research, 9, 363–383. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Hordvik, E. (1994). Sorg hos barn. En veiledning til foreldre om barn som sørgende. Hefte. Bergen.

Haugli, L., Skogstad, A., & Hellesøy, O. H. (1994). Health, sleep and mood perception reported by airline crews flying short and long hauls. Aviation Space and Environmental Medicine, 6, 27–34.

Kuterovac, G., Dyregrov, A., & Stuvland, R. (1994) Children in war: a silent majority under stress. British Journal of Medical Psychology, 67, 363–375. Press here for pdf

Müller, O. (1994). Sorgen som varer livet ut. Om endringer i synet på sorgprosesser og sorgbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 31, 131–138.

Raundalen, M., & Melton, G. B. (1994). Children in war and its aftermath: mental health issues in the development of international law. Behavioral Sciences and Law, 12, 21–34.

1993

Dyregrov, A. (1993). Disaster management – "State of the art in Europe". Proceedings from the 2nd Annual Conference of the Australasian Critical Incident Stress Association entitled "Critical incident stress management across the life span". Turramurra, NSW, Australia, p. 6–17.

Dyregrov, A. (1993). Children's issues. Proceedings from the 2nd Annual Conference of the Australasian Critical Incident Stress Association entitled "Critical incident stress management across the life span". Turramurra, NSW, Australia, p. 190–204.

Dyregrov, A. (1993). Krisehjelp. I K. Ronge (Red.), "Vi som blir igjen". Oslo, Grøndahl & Søn Forlag A.S.

Dyregrov, A. (1993). Sorg og traumer hos barn. Viktige avgrensninger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 431–442. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1993). EMDR – en ny metode for traumebehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 975–981. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1993). The Interplay of trauma and grief. In occasional paper no. 8: Trauma and Crisis Management. Association for Child Psychology and Psychiatry Occasional Papers. Press here for pdf

Fisher, N., Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1993). Reaching children through teachers. Investigating teachers' attitudes and their potential for communicating with children on sensitive issues. Paper presented at the Third European Conference on Traumatic Stress, Bergen, Norway, June 6 –10.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1993). The children of Iraq. Paper presented at the international conference: "Mental health and the challenge for peace." Gaza, September 11–13.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1993). Barn under okkupasjon. FNs barn, nr. 1, 4-6. Klikk her for pdf nedlastning

Hellesøy, O. H. (1993). Designing Work for People: Requirements for the Psychosocial Work Environment on an Offshore Oil Installation, with Special Emphasis on the Design of the Physical Environment. I K. Storey, & M. Shrimpton (eds.). Social, psychosocial and cultural aspects of health and safety in the offshore oil industry. Institute of Social and Economic Research Memorial University of Newfoundland.

Macksoud, M., Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1993). Traumatic war experience and their effects on children. In J. P. Wilson & B. Raphael (Eds.), The International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, New York, Plenum Press.

Müller, O. (1993). Psykodynamisk terapi og traumebehandling. En umulig kombinasjon? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 5, 463–469.

Mitchell, J. T., & Dyregrov, A. (1993). Traumatic stress in disaster workers and emergency personnel: prevention and intervention. In J. P. Wilson & B. Raphael (Eds.), The International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, New York, Plenum Press.

Raundalen, M. (1993). «Jeg vil heller dø enn å begynne med narkotika». En rapport om hva ungdom tenker om narkotika. Oslo: Rusmiddeldirektoratet.

Raundalen, M., Dodge, C., & Dyregrov, A. (1993). Reaching children in war. Childwatch, no 14, p 4–5, 13.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1993). Barn och familjer i krig. Stockholm, Rädda Barnen.

Raundalen, M., & Lorentzen, G. (1993). Time to act is now. Children’s concern about the environment. Report presented at the Rio Conference on Environment.

1992

Dyregrov, A. (1992). Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Senere utgitt på norsk, dansk og finsk. Ny norsk utgave på Fagbokforlaget i 2002.

Dyregrov, A. (1992). Traumatized kids, traumatized rescuers? Emergency Medical Services, 21, 21–24. Press here for pdf

Dyregrov, A., Thyholdt, R., & Mitchell, J. T. (1992) Rescue worker's emotional reactions following a disaster (ss. 21–35). I S. R. Engelman (Ed.). Confronting life–threatening illness. New York: Irvington Publishers.

Dyregrov, A., Skogstad, A., Hellesøy, O. H., & Haugli, L. (1992). Fear of flying in civil aviation personnel. Aviation, Space & Environmental Medicine, 63, 831–838. Read abstract

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1992). The impact of the Gulf war on the children of Iraq. Paper presented at the International Society for Traumatic Stress Studies World Conference 'Trauma and Tragedy', Amsterdam June 21–26.

Dyregrov, A., & Mitchell, J. T. (1992). Work with traumatized children – psychological effects and coping strategies. Journal of Traumatic Stress, 5, 5–17. Press here for pdf

Matthiesen, S. B., & Dyregrov, A. (1992). Empirical validation of the Bergen Burnout Indicator. International Journal of Psychology, 27, 497.

Müller, O. (1992). Etterlatte etter selvmord. Reaksjoner og behandlingsbehov. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 29, 189–199.

Müller, O. (1992). Motstand og følelser i psykodynamisk orientert psykoterapi. Bedre enn sitt rykte? Del I. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 29, 503–511.

Müller, O. (1992). Motstand og følelser i psykodynamisk orientert psykoterapi. Bedre enn sitt rykte? Del II. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 29, 611–618.

Raundalen, M., Dodge, C., & Dyregrov, A. (1992). Reaching children in war. Paper presented at the international Conference on Children at Risk, Bergen, May 13–16.

Stuvland, R., & Dyregrov, A. (1992). Kreft hos foreldre – barnas situasjon. En litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 29, 844–853.

1991

Dyregrov, A., & Solomon, R. M. (1991). Mental health professionals in disasters. An exploratory study. Disaster Management, 3, 123–128. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1991). The impact of the Gulf crisis on children in Iraq. In International study team: Health and welfare in Iraq after the Gulf crisis.

Dyregrov A., & Matthiesen S.B. (1991). Parental grief following the death of an infant. A follow–up over one year. Scandinavian Journal of Psychology, 32, 193–207. Press here for pdf

Dyregrov, A., Kristoffersen, J. I., & Müller, O. (1991). Når livet trues. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 28, 885–894. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1991). "War experiences and psychological impact on children." In C. Dodge, & M. Raundalen (Eds.), Reaching children in war. Sigma forlag, Bergen & Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1991). "Helping the Child”. In C. Dodge, & M. Raundalen (Eds.), Reaching children in war. Sigma forlag, Bergen & Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala.

Raundalen, M., Raundalen T. S., Dyregrov, A., & Stuvland, R. (1991). Now–or too late. A report on children's concern about our common future. Bergen, Research for Children.

1990

Dyregrov, A. (1990). Psychic trauma: Training and intervention in Norway. Proceedings seventh user's stress workshop: Training for psychic trauma. United States Army Health Care Studies and Clinical Investigation Activity. Consultation report #91–001. Fort Sam Houston, Texas.

Dyregrov, A. (1990). Pediatric trauma and grief. Paper presented at The Second European Conference on Traumatic Stress, Nordwijkenhout, Nederland September 23 –27.

Dyregrov, A. (1990). Parental reactions to the loss of an infant child: A review. Scandinavian Journal of Psychology, 31, 266–280. Press here for pdf

Dyregrov, A. (1990). Hjelperes psykologiske reaksjoner under og etter katastrofer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 27, 255–265. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1990). Crisis intervention following the loss of an infant child. Bereavement Care, 9, 32–35. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1990). Når noen dør – Mestring og oppfølging i skolen. Omsorg, 7, 16–20.

Müller, O. (1990). Psykologisk behandling av orturofre. Noen kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 27, 511–519.

Raundalen, M. (1990). Hva skal vi si til barna om lokkemenn. Bare Angst, 3, 9–12.

Raundalen, M. (1990). Veien til det asosiale miljø. Tidsskrift for Rådgivere i Skolen, 6, 1–9.

Raundalen, M., Dodge, C., & Dyregrov, A. (1990). Children's rights in armed conflict. Unicef Intercom, No. 56, April, 4–6.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1990). Pressure of the present and preparedness for the future. How war affects children –How to reach children in war. Paper presented at The Second European Conference on Traumatic Stress, Nordwijkenhout, Nederland, September 23 –27.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1990). Reaching children through the teachers. Helping war traumatized children in Mozambique. Nytt från nordiska afrikainstitutet, 26, 41–44.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1990). How war affects children –How to reach children in war. Paper presented at the second international conference on Wartime Medical Services, Stockholm, Sweden, 25–29 June.

Raundalen, M., Dyregrov, A., & Bugge, R. G. (1990). Reaching children through the teachers. Helping the war–traumatized child. A manual. Cruz Vermelha, Mocambique. Norges Røde Kors.

Raundalen, M., & Raundalen, T. S. (1990). Forurensning, atomvåpen, aids, arbeidsledighet slik barn og unge selv ser dem. I L. E. Aarø, & K. I. Klepp. (Red.), Ungdom, helse og livsstil. Bergen: HEMIL–Senteret/Universitetsforlaget.

1989

Dyregrov, A. (1989). Retningslinjer for hjelp til familier etter barns død. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 109, 3408–3411.

Dyregrov, A. (1989). Caring for helpers in disaster situations: Psychological debriefing. Disaster Management, 2, 25–30. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1989). Traumatized children want to be helpers. Paper presented at "Surviving emergency stress". Baltimore, May 5.

Hordvik, E. (1989). Når barn dør i forbindelse med hjerteoperasjoner. Scanmag, Tidsskrift for Den skandinaviske forening for Perfusjonister, 2.

Hordvik, E. (1989). Psykiske reaksjoner i forbindelse med hjerteoperasjoner hos barn. Scanmag, Tidsskrift for Den skandinaviske forening for Perfusjonister, 1.

Raundalen, M. (1989). Ansvar og Uppror. Utveckling av prosocialt beteende. Rädda Barnens Förlag. Stockholm.

Raundalen, M., & Straume, M. (1989). Ett års sorg. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 26, 312–319.

1988

Dyregrov, A. (1988). The loss of a child. The siblings' perspective. In J. Kumar, & I. F. Brockington:. Motherhood and mental illness II. London: Wright.

Dyregrov, A. (1988). Hur reagerar vi på katastrofer. Psykologtidningen, 4, 4–9.

Dyregrov, A. (1988). Hur bemøts reaktioner efter katastrofer. Psykologtidningen, 14, 4–11.

Dyregrov, A. (1988). Responding to traumatic stress situations in Europe. Bereavement Care, 7, 6–9. Press here for pdf

Dyregrov, A. (1988). Parental reactions to the death of an infant child. Doctoral dissertation. Department of Pediatrics. University of Bergen. Press here for pdf

Dyregrov, K. (1988). Bedre livskvalitet for hjemmeboende slagpasienter. Fysioterapeuten, nr.10.

Dyregrov, A., & Mitchell, J. T. (1988). Psykologisk debriefing. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 25, 217–224. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1988). Arbeidsbelastninger knyttet til skolepsykologiskarbeid. Burnout og jobbtilfredshet sett i forhold til PPT-ansattes planer om å skifte jobb. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 25, 27–39. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Kristoffersen, J. I. (1988). Psykososial oppfølging av helikopterhavariet på Polycastle/Gullfaks B. Rapport nr.1., Senter for Krisepsykologi.

Matthiesen, S. B., & Dyregrov, A. (1988). Arbeidsbelastninger knyttet til skolepsykologisk arbeid. Burnout og jobbtilfredshet sett i forhold til PPT–ansattes planer om å skifte jobb. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 25, 27–39. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M. (1988). Familien Splittes. Kap. 4. Aschehoughs Familieverk.

1987

Dodge, C., & Raundalen, M. (1987). (Eds.), War, violence and children in Uganda. University Press, Oslo.

Dyregrov, A. (1987). Avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner. I J. Holbek & M. Atteraas (Red.), Det gode liv. Artikler fra anvendt atferdsforskning. Trondheim: Tapir forlag.

Dyregrov, A. (1987). Egne reaksjoner som hjelper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 24, 171–173. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1987). Søskens reaksjoner når et spedbarn dør. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 24, 291–298. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1987). Children and war. Paper presented at the Third Annual Meeting of the Society For Traumatic Stress Studies". Baltimore, 23–26. October.

Dyregrov, A., Raundalen, M., Lwanga, J., & Mugisha. (1987). Children and war. Paper presented at "A world view of Traumatic Stress. The Third Annual Meeting of the Society for Traumatic Stress Studies". Baltimore, October 23–26.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1987). Children and war. A review of the literature. I Dodge, C. & Raundalen, M. (Eds.), War, violence and children in Uganda. University Press, Oslo.

Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., & Skogstad, A. (1987). Evaluering av stuplivbåtkurs. FAHS rapport for Norsk Hydro, desember.

Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Kritiske situasjoner i politiarbeid. Politibladet, nr. 2. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Similarities and differences in mothers' and fathers' grief following the death of an infant. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 1–15. Press here for pdf

Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1987). Anxiety and vulnerability in parents following the death of an infant. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 16–25. Press here for pdf

Dyregrov, A. & Matthiesen, S. B. (1987). Stillbirth, neonatal death and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Parental reactions. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 104–114. Press here for pdf

Matthiesen, S. B., Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (1987). De ansattes vurdering av det fysiske arbeidsmiljø i Sparebanken Vest. Bergen, juni, Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet.

Matthiesen, S. B., Dyregrov, A., & Torgersen. T. V. (1987). Stress og burnout blant helsesøstre. Sykepleien, 1987, 74, 6–12. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1987). Barns reaksjoner på krig og terror. I J. P. Myklebust & R. Ommundsen, R. (Red.), Psykologiprofesjonen mot år 2000. Bergen, Universitetsforlaget.

Raundalen, M., Dyregrov, A., Holen Støylen, L., Kleve, L., & Lunde, L. H. (1987). The impact of war on children. Paper presented at the ANPPCAN and UNICEF conference on "Children in situations of armed conflict: agenda for action. Nairobi, July 6. – 10.

Raundalen, M., Lwanga, J., Mugisha, C., & Dyregrov, A. (1987). Four investigations on stress among children in Uganda. I C. Dodge, & M. Raundalen, (Eds.), Children in Uganda. War and violence in their life. University Press, Oslo.

Westgaard, R. H., Balfour, A., Huser, P. O., Jarmark.Robertsson, B., Rodahl, K., Wærsted, M., Eide, R., Hellesøy, O. H., Thyholdt, R., & Salbo, T. (1987). Arbeidsmiljø, belastningslidelser og sykefravær blant forpleiningspersonell på Statfjordfeltet. En forskningsrapport. Bergen: Universitetsforlaget.

1986

Dyregrov, A. (1986). Når barn dør. I K. Ronge (Red.) "Vi som blir igjen". Oslo, Grøndahl & Søn Forlag A.S.

Dyregrov, A. (1986). Informasjon i katastrofesituasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 635–644. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1986). Belastninger i politimannskapers arbeidssituasjon. Lensmannsetaten, 65, 11–15. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., Hellesøy, O. H., Skogstad, A., Thyholdt, R., Ingstad, O., Rosnes, R., & Steen, T. (1986). Evaluering av stuplivbåtkurs. FAHS rapport nr. 3.

Dyregrov, A., & Hordvik, E. (1986). Alvorlig sykdom hos barn. Søskens reaksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 565–572. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, K. (1986). Dagsentertjeneste for eldre og uføre. Rehabilitering av slagpasienter. Fysioterapeuten nr.2.

Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., & Hellesøy, O. H. (1986). Arbeidsmiljøet innen lensmannsetaten. Rapport. Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet, desember.

Dyregrov, A., Matthiesen, S. B., & Alsaker, T. (1986). Foreldres erfaringer med apnématte. Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 106, 903–907.

Dyregrov, A., & Matthiesen, S. B. (1986). En mening med alt? Foreldres tanker etter et barns død. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 23, 464–470. Klikk her for pdf nedlastning

Hellesøy, O.H., Eide, R., Thyholdt, R., Dyregrov, A. et al. (1986). Arbeidsplass Statfjord. Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på Statfjordfeltet 1985. Bergen, Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet, desember.

Matthiesen, S. B., Dyregrov, A., & Hellesøy, O. H. (1986). Arbeidsmiljøet ved sentralsykehuset i Rogaland. Hovedrapport 1. september. Bergen, Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet.

Raundalen, M., & Finnøy, O. J. (1986). Scandinavian Youth View the Future. I F. Solomon (Ed.), Medical Aspects of Nuclear War. Washington: National Academy Press.

Raundalen, M., & Finnøy, O. J. (1986). Children and Teenagers' Views of the Future. International Journal of Mental Health, 15, 1–3.

1985

Dyregrov, A. (1985). Menneskelig samspill og flysikkerhet. Teknisk Ukeblad, 132, 58–59.

Dyregrov, A. (1985). Barn, krig og psykisk utvikling. Foredragsmanus. Forskningssenter for Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Universitetet i Bergen, august.

Dyregrov, A. (1985). Alvorlig sykdom og død i familien. Sykepleien, 72, 6–11.

Dyregrov, A. (1985). Psykologens arbeid i kriser og katastrofer: Hører vi hjemme i slikt arbeid? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 22, 273–275.

Dyregrov, A. (1985). Children in crisis. Journal of Emergency Medical Services, 10, 39–43. Press here for pdf

Dyregrov, A. (1985). Krisehjelpsteam. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 22, 206–210. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Hellesøy, O.H. (1985). Kriseintervensjon – en oppgave for bedriftshelsetjenesten? Norsk Bedriftshelsetjeneste, 6, 318–327. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Hordvik, E. (1985). Sorg hos barn. I Ingebretsen, R., & Sandsberg, S.(Red.), "Nær livets grense". Oslo: Universitetsforlaget. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., Ramholt, B., Alsaker, T., & Raundalen, M. (1985). Når barn dør. I Nilsson, D.(Red.) "Barn og unge med spesielle behov 2. Oslo, Universitetsforlaget. Press here for pdf

Dyregrov, A., Finne, P. H., Hordvik, E., & Alsaker, T. (1985). Familier som mister barn. En modell for støtte. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 105, 2391–2395.

Hellesøy, O. H. (1985). Arbeidsmiljø, psyko-sosial helse og sikkerhet, sammenhenger og påvirkningsmuligheter offshore og onshore. I Rapport: Stress-medisinsk psykiatri. Mennesket i beredskap - for sikkerhet, forebyggelse og behandling. Norske Sivilingeniørers Forening.

Hordvik, E., Rosland, G. A., og Falck, V. E (1985). Medfødt hjartefeil hjå barn. I D. Nilsson (red): Barn med spesielle behov, del 2, s. 126–135. Oslo: Universitetsforlaget.

Hordvik, E., & Dyregrov, A. (1985). Situasjonen ved akutt alvorleg sjukdom og plutselege dødsfall hjå barn. I R. Ingebretsen, & S. Sandsberg (Red.), "Nær livets grense". Oslo, Universitetsforlaget.

Raundalen, M. (1986). The future is now. On rehabilitation of children after wars. I P. Wiebe, P. & C. P. Dodge (Eds.), Beyond Crisis. New York: Pergamon Press.

Raundalen, M. (1986). Angsten for døden. Erfaringer fra terapier til barn med kreft. Trondheim: Rapport nr. 7, NAVFs Senter for Barneforskning.

Raundalen, M. (1986). Barn som informanter om egen angst, redsel og sykdom. Rapport fra den 7. Nordiske konferanse om alvorlige og kroniske syke barn (NOBAB), 1986.

Raundalen, M., & Nilsson, D. (1985). Undersøkelse av barns opplevelse av skoleskyss. Nytt fra forskning om barn, 3.

Raundalen, M., & Ramholt, B. (1985). Hjemmebesøk som terapitilbud til familier med alvorlige syke barn. I Ingebrigtsen, R. & Sandberg, S. (red.): Nær livets grense. Oslo: Universitetsforlaget, 1985.

Raundalen, M., & Skjoldal, O. (1985). Det bestemmer jeg! En bok om alkohol, narkotika og tobakk for barn i alderen 6 til 10 år. Oslo: Edruskapsdirektoratet.

1984

Dyregrov, A. (1984). Redningspersonells reaksjoner etter katastrofer. Impuls, Tidsskrift for psykologi, 1984, 38, 6–15. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M., Finne, P. H., Dyregrov, A., & Ramholt, B. (1984). Alvorlig syke og døende barn. Problemer og støttetiltak. I L. Køhler, & J. Merrick. (Red.), Barns halsa och valfard. Nordisk lärobok i socialpediatrik. Lund: Studentlitteratur. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M., & Raundalen, T. S. (1984). Barn i atomalderen. Oslo: Cappelen Forlag.

1983

Dyregrov, A. (1983). Katastrofepsykologi I. Psykososiale konsekvenser etter katastrofer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 136–145. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1983). Katastrofepsykologi II. Psykososial katastrofeintervensjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 194–202. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1983). Stress–reaksjoner hos hjelpere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 674–679. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M. (1983). Til deg som er syk – og til familien din. Oslo: Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse.

Raundalen, M. (1983). Barn i dagens samfunn. I Køhler, L. (Red.), Nordisk Lærebok i sosialpediatri. Gøteborg: Studentlitteratur, 1983.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1983). Psykologisk intervensjon i familier med alvorlig syke barn; Terapeutiske virkemidler. Del I. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 13–18. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1983). Psykologisk intervensjon i familier med alvorlig syke barn; Terapeutiske virkemidler. Del II. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 20, 61–69.

Raundalen, M., & Hansen, S. M. (1983). Undersøkelse og behandling av små barn. I L. Køhler (Ed.), Nordisk Lærebok i sosialpediatri. Gøteborg: Studentlitteratur, 1983.

1982

Dyregrov, A. (1982). Psykososial katastrofeintervensjon. Rapport om psykososiale konsekvenser etter katastrofer. Bergen, Mai, 1982.

Dyregrov, A., Rønning, J. A., & Reichelt, S. (1982). Intervju med Alan E. Kazdin (Clinical psychological research and clinical practice) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 19, 405–408.

Dyregrov, A., Finne, P.H., & Raundalen, M. (1982). "Burnout"–syndromet. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 102, 786–788.

Dyregrov, A., & Ingebretsen, R. (1982). Kriseintervensjon–teoretisk fundament og praktisk virkelighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 19, 583–594. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M. (1982). Skremmeskudd. Oslo: Cappelen Forlag.

Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1982). Developing a support program for families with seriously ill or dying children: The first six months. In M. Pines, & L. Rafaelsen, (Eds.), The individual and the group. Boundaries and interrelations. Volume 2: Practice. New York; Plenum Press. Press here for pdf

1981

Dyregrov, A. (1981). Finnes det premorbide psykologiske faktorer ved kreft? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, 257–265. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1981). Psykoterapi mot kreft – En kritisk vurdering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, 637–643. Klikk her for pdf nedlastning

Raundalen, M., Finne, P. H., & Dyregrov, A. (1981). Barn og døden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 18, Supplement 1, 21–29.

1980

Dyregrov, A. (1980). Finnes det premorbide psykologiske faktorer ved kreft? En kritisk gjennomgåelse av undersøkelser og metode. Hovedoppgave ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Dyregrov, A.  (1980). Milton H. Erickson. Hypnoterapeutisk tilnærming og arbeidsmåte. Impuls, Tidsskrift for psykologi, 34, 6–19. Klikk her for pdf nedlastning

Dyregrov, A. (1980). Hypnose og lateralisering. Impuls, Tidsskrift for psykologi, 34, 78–82. Klikk her for pdf nedlastning

1979

Raundalen, M. (1979). Tid for familien. Bergen: Universitetsforlaget.

Raundalen, M., & Friis, T. (1979). Møte med småbarnsfamilier på Helsestasjonen. Fokus på Familien, september 1979.

Raundalen, M., & Raundalen, T. S. (1979). Er du på vår side? Oslo: Universitetsforlaget.

1978

Raundalen, M., & Friis, T. (1978). Samarbeid mellom lege og psykolog på Helsestasjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 9

1977

Raundalen, M., & Norlund, A. (1977). Vi og våre tenåringer. Oslo: NKS–forlaget.

Raundalen, M., & Skard, Å. G. (1977). Liten i dag – stor i morgen. Oslo: Tiden Forlag.

Raundalen, M., & Teigen, Å. (1977). Ung nå. Oslo: Cappelen Forlag.

1975

Raundalen, M. (1975). Tid for barn. Oslo: Cappelen Forlag.

Tidligere innlegg

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og helsepersonell) at tidlig hjelp nær fronten til soldater som hadde vært utsatt for store påkjenninger, med forventninger om at det skulle gå bra, gjorde at de klarte seg bedre enn om de ble fraktet vekk fra fronten for å få hjelp langt bak frontlinjene.

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo, en populær trener eller en ansatt i barnehagen. Når overgrepet blir avdekket blir omgivelsene sjokkerte og vantro, de hadde aldri trodd det var mulig. Sjokket rammer i mange tilfeller også overgriperens nærmeste familie.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.