Kronikker

Senterets medarbeidere har gjennom en årrekke skrevet mange kronikker i dagspressen. Når alvorlige krisehendelser har rammet i Norge eller internasjonalt, har vi utarbeidet veiledere for å håndtere dette, spesielt for foreldre, lærere og fagfolk med ansvar for barn.

Kronikker

Dyregrov, A. (2009). Jeg skammer meg. Aftenposten.14.juni.

Dyregrov, A. (2011). Hva er god krisehjelp umiddelbart etter en krisehendelse? Dagens Medisin 11. januar.

Dyregrov, A. (2011). Kjapt og godt nok? Informasjon til kriserammede. Bergens Tidende. 11. januar.

Dyregrov, A. (2011). Dobbel krenkelse. Dagbladet 1. juli.

Dyregrov, A. (2012). Hvordan takle rettssaken? Aftenposten 11. april.

Dyregrov, A. (2012). Folkehelsen etter 22. juli. Dagbladet 16. juli.

Dyregrov, A. (2013). Manglende medfølelse. Dagbladet 11. januar.

Dyregrov, A. (2013). Jeg skammer meg fremdeles. VG. 24. april.

Dyregrov, A. (2013). Flere avtalespesialister i psykologi. Dagens Medisin 20. juni

Dyregrov, A. (2013). Minner er foranderlige. Dagens Medisin 5. juli.

Dyregrov, A. (2014). Når sorg formidles i det åpne rom. Aftenposten. 4. mars.

Dyregrov, A. (2014). Snakk med barna om døden. Dagsavisen. 25. mars.

Dyregrov, A. (2014). Når unge sørger: det finnes ingen oppskrift. Fredrikstad blad 18. juni.

Dyregrov, A. (2014). Sorgen er et åpent sår. Bergens Tidende. 21. juli.

Dyregrov, A. (2014). Sorgens mange ansikter. Psykisk helse nr. 5. http://www.bladet.psykiskhelse.no/index.asp?id=32769

Dyregrov, A. (2015). Tiden leger ikke alle sår. Bergens Tidende, 22. juli. http://www.bt.no/meninger/kronikk/Tiden-leger-ikke-alle-sar-3403058.html

Dyregrov, A. (2015). Det er umulig å forestille seg hva rammede barn og voksne i Peshawar nå opplever. Eller? Aftenposten.no 18. desember

Dyregrov, A. (2016). 22. juli tretthet. Kronikk i Dagbladet den 19.7. (bestilt av avisen)

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2009). Har vi for høye forventninger til krisehjelp? Dagbladet. august.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Forventninger til psykososial krisehjelp? Dagens Medisin 1. november.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2011). Hvordan leve med terrorfrykt? Aftenposten 18. oktober.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Venner må anses som pårørende ved dødsfall. Dagens Medisin. Trykket utgave 16.8. Nettversjon 17.8. http://www.dagensmedisin.no/debatt/venner-ma-anses-som-parorende-ved-dodsfall/

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2012). Et år i sorg. Aftenposten 13. juli.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Har menneskeliv ulik verdi? Dagbladet 6. februar.

Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Sorgen – to år etter? Aftenposten 22. juli.

Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2014). Syv strategier for å leve med trusler om terror. Aftenposten 28. juli.

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Heltne, U. (2014). Dødelig sorg. Bergens Tidende, 11. september.

Dyregrov, A., & Idsøe, T. (2010). Hjelp til barn som er mobbet. VG. Januar.

Dyregrov, A. & Raundalen, M. (2009). Barna og pandemien. Bergens Tidende. 6. august.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2012). Å snakke med barn om rettsaken etter 22. juli. nrk.no. 12.4.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2012). Barna i Syria er alles ansvar. Dagsavisen. 20. august.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2013). Barns sjokk og sorg. Bergens Tidende. 23. oktober.

Dyregrov, A., & Raundalen, M. (2016). På tide å snakke med barn om skremmeklovner. Bergens Tidende, 21. oktober.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Hva er sorg? Dagens Næringsliv, 30. juli.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Terror: Hvordan kan nettverket støtte de rammede? Dagens Medisin, kronikk nr. 19.

Tidligere innlegg

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og helsepersonell) at tidlig hjelp nær fronten til soldater som hadde vært utsatt for store påkjenninger, med forventninger om at det skulle gå bra, gjorde at de klarte seg bedre enn om de ble fraktet vekk fra fronten for å få hjelp langt bak frontlinjene.

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo, en populær trener eller en ansatt i barnehagen. Når overgrepet blir avdekket blir omgivelsene sjokkerte og vantro, de hadde aldri trodd det var mulig. Sjokket rammer i mange tilfeller også overgriperens nærmeste familie.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.