Vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner

12. oktober 2016

Referanselister

Vi har samlet noen lister over anbefalt faglitteratur.

Mer

22. september 2016

Veiledere

Våre ansatte har skrevet en rekke faglige veiledere innen krise, traume og sorg.

Mer

22. september 2016

Kronikker

Senterets medarbeidere har gjennom en årrekke skrevet mange kronikker i dagspressen. Når alvorlige krisehendelser har rammet i Norge eller internasjonalt, har vi utarbeidet veiledere for å håndtere dette, spesi…

Mer

20. september 2016

Publikasjoner ved Senter for krisepsykologi

Her kan du finne en årlig oppdatert oversikt over alle publikasjoner som er skrevet av medarbeidere ved SfK.

Mer

01. oktober 2015

Skjønnlitteratur om sorg

Her finner du et utvalg skjønnlitteratur som tar opp temaet sorg. Listen er oppdelt i litteratur for barn og litteratur for ungdom.

Mer

01. oktober 2014

Her kan du finne en oppdatert oversikt over alle publikasjoner som er skrevet av medarbeidere ved SfK. Enkelte av artiklene kan også lastes ned direkte fra denne siden, ellers så finner du lenke til abstrakt el…

Mer