Utvikling av www.kriser.no

Finansiert av: Helse og Rehabilitering og Senter for Krisepsykologi
Periode: 2004-2005
Status: Avsluttet
Tema: Kunnskap og råd om håndtering av kriser og katastrofer, nettsted for profesjonelle og andre grupper hjelpere

PRESENTASJON

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette prosjektet var den landsomfattende studien ”Omsorg ved brå, uventet død – Evaluering av behov tilbud og tiltak” (”Omsorgsprosjektet”) og doktorarbeidet til Kari Dyregrov. Forskningen avdekket mye tilfeldighet og åpenbare mangler i det lokale tilbudet til etterlatte ved brå dødsfall hos barn og unge. Manglene kunne settes i direkte sammenheng med fravær av faste prosedyrer og skriftlig formalisering av tiltakene, noe som gjorde det svært vanskelig å etterprøve og kvalitetssikre den hjelp som ble gitt.

Målsetting

Prosjektets målsetting var å utvikle et nettsted til hjelp for fagfolk i håndtering av krise- og katastrofesituasjoner, og gjøre nettstedet kjent for ulike grupper hjelpere etter kriser og katastrofer.

Målgruppe

Profesjonelle (spesielt medlemmer av kriseteam) og ulike andre grupper hjelpere (inkludert sosiale nettverk og likemenn) i norske kommuner.

Metode

Systematisering av teori og tidligere forskning. SfK’s forskere og klinikere samarbeidet med mediefolk/ grafisk design.

Formidling gjennom gratisseminar til 404 kriseteam medlemmer over hele Norge.

Praktisk informasjon

Nettstedet er i ettertid oppdatert fra SfK.

Prosjektmedarbeidere

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen til støtte ved krybbedød (v/ Trine G. Kalstad) og SfK.

Kari Dyregrov (prosjektleder)

Unni Heltne (prosjektmedarbeider)

Atle Dyregrov (prosjektansvarlig)

Publikasjoner

www.kriser.no

01.11.2016 07.48.20