Bedre oppfølging for etterlatte ved selvmord

Finansiert av: RVTS-vest
Periode: 2008-2009
Status: Avsluttet
Tema: Etterlatte ved selvmord; politi, prester og begravelsesagenters rolle; behov for profesjonell hjelp

PRESENTASJON

Bakgrunn

Mer enn 500 mennesker tar sitt liv hvert år i Norge. Tidligere forskning ved SfK hadde vist at mange opplever å trenge hjelp uten å få det, eller at hjelpen er mangelfull i kvantitativ eller kvalitativ forstand. Forskning har også vist at svært mange ikke opplever at de er i stand til å be om hjelpen de trenger etter et selvmord hos en nær person. 

Målsetting

Prosjektets hensikt var å bedre psykososialt hjelpetilbud for etterlatte ved selvmord. Vi ønsket å undersøke i hvilken grad de som nesten alltid kommer i kontakt med etterlatte ved selvmord, dvs. «førstehjelperne» (politi, prester og begravelsesbyrå) opplever at de klarer å ivareta de etterlatte, om de vurderer at etterlatte har behov for mer profesjonell hjelp, og om de i så fall klarer å sette dem i kontakt med nødvendige hjelpetiltak.

Målgruppe

Representanter for politi, prester og begravelsesbyrå i Bergen som hadde lang erfaring med å møte etterlatte ved selvmord.

Metode

Fokusgruppeintervju basert på temaguide. Totalt ble 14 representanter fra politiet (5), prestestanden (5), og begravelsesbyrå (4) intervjuet.

Prosjektmedarbeidere

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom RVTS-vest og SfK

Målfrid Litlere (prosjektleder)

Kari Dyregrov (prosjektmedarbeider og veileder)

Publikasjoner

Dyregrov, K., & Litlere, M. (2009). ”Førstehjelpernes” møte med etterlatte ved selvmord - psykososiale utfordringer. Suicidologi, 14, 1, 21-24.

Litlere, M., & Dyregrov, K. (2009). Psykososial oppfølging ved selvmord – Politiets rolle. Politiforum, 2, 28-29.

01.11.2016 07.49.56