Barn som lever med vold i familien

Finansiert av: Barne- og likestillingsdepartementet
Periode: 2004-2006
Status: Avsluttet
Tema: Barn som lever med vold i familien

PRESENTASJON

Et stort antall barn lever med vold i familien. Et omfattende forskningsgrunnlag viser at barn kan få psykologiske skader både av å bli utsatt for vold direkte og ved å være vitne til alvorlig vold i familien. Fordi vold i familien ofte skjer i det skjulte, og fordi de potensielle skadene på barn er undervurdert, får mange av disse barna ikke tilgang på nødvendig hjelp for å behandle og forebygge skader. Vi har samlet forskning, egen og andres, samt nyttige ressurser nedenfor. 

Prosjektet ble gjennomført ved SfK i samarbeid med Alternativ til Vold.

Prosjektmedarbeidere

Unni Heltne (prosjektleder)

Magne Raundalen

Per Øystein Steinsvåg

Elin Hordvik

Hanne C. Braarud

Kari Eriksen Øvrland

Bulletenger fra familievoldsprosjektet

19.08.2018 05.25.24