Prosjekter

abstract icon

Klinikk for Krisepsykologi sin visjon er å hjelpe mennesker i krise gjennom klinisk virksomhet og kunnskaps - og kompetanseformidling. Gjennom et tett samarbeid mellom klinikere og forskere har vi utviklet en unik kompetanse innen kriser, sorg, og traumer. Klinikkens forskningsavdeling er nå en del av Universitetet i Bergen. De fleste i den kliniske staben vil inngå i deltidsstillinger ved Universitetet I Bergen. Vi ønsker å sikte at virksomheten i Klinikk for krisepsykologi skal kunne gi innspill til forskning og at den skal være kunnskaps- og forskningsbasert. På bakgrunn av det tette samarbeidet mellom forskere og klinikere har vi tidligere publisert en rekke forskningsarbeider, både nasjonalt og internasjonalt.

Vår bakgrunn

Klinikk for krisepsykologi har gjennom nærmere 30 år bygget opp solid kunnskap innen klinisk håndtering og forskning på kriser, sorg og traumesituasjoner. Nå videreføres klinikk og beredskap i Klinikk for Krisepsykologi. Kombinasjonen mellom den kliniske erfaringen og den parallelle forskningsvirksomheten, har medført en unik kompetanseutvikling med hensyn til menneskers reaksjoner og håndtering av alvorlige hendelser, samt organisering og praktisk intervensjon etter mindre og større hendelser både nasjonalt og internasjonalt. Ut fra vårt spesifikke fokus på barn, unge og familier, regnes senteret som ledende både nasjonalt og internasjonalt på kompetanse på barn, unge og familier som opplever kriser, sorg og traumer.

Forskning

Klinikken vektlegger et tett samarbeid mellom klinikk og forskning. Vi vil gjennom samspill med Universitetet i Bergen stimulere til forskning som raskt kan komme de som rammes av kriser til gode. Klinikken vektlegger formidling av forskningsbasert kunnskap til fagfolk og publikum og at det skal vi ønsker at det skal være en kort vei fra forskning til klinisk praksis og bruker.

Våre pågående prosjekter

Klinikk for Krisepsykologi vil være involvert i ulike prosjekter. Vi legger ut lenker til våre pågående prosjekter om denne lenken følges.

Våre ferdigstilte fag- og utviklingsprosjekter

Klinikken har også gjennom mange år ferdigstilt en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter innen temaene krise, traumer og sorg. Disse kan du lese mer om her.


Tidligere forskningsprosjekter kan du lese mer om på Senter for krisepsykologi sine sider hvor også våre medarbeideres publikasjoner finnes.

Klinikken har gjennom alle år hatt en aktiv fagutvikling og forskningsaktivitet, og publisert en rekke arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Publikasjoner Fra 2015 har vi samlet dette arbeidet i årlige rapporter, og du vil finne disse under i lenken for hvert årstall:

Våre publikasjoner

For å kunne hjelpe mennesker i krise og sorg, er en av de viktigste oppgavene ved Klinikk for krisepsykologi å spre kunnskap og kompetanse til både fagfolk og befolkningen generelt. Det har vi gjort ved å publisere vår forskning gjennom vitenskapelige, fagfellevurderte artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. For å spre vår kunnskap og kompetanse til et bredere publikum, skriver våre fagfolk en rekke populærvitenskapelige artikler, faglige veiledere for håndtering av ulike krisehendelser, samt kronikker og fagblogger for å sette fokus på spesifikke tema. Vi har dessuten samlet en del aktuell og anbefalt litteratur knyttet til noen fagområder. Under kan du lese mer om våre ulike publikasjoner, samt finne lenker til disse. Fra 2018 vil nye publikasjoner finnes på Klinikk for krisepsykologi sine sider, mens vi vil fortsette å gjøre kronikker og veiledere tilgjengelig på våre sider.

Våre vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler

Fagfolk tilknyttet senteret har gjennom en årrekke publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom lenken under finner vitenskapelige publikasjoner, bøker og bokkapitler samt populærvitenskapelige artikler som senterets ansatte har vært involvert i, organisert etter årstall for publikasjon.

Hopp til årstall:

2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010

2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000

1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 1990

1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981 1980

1979->

Du kan også søke på forfattere i søkefeltet oppe til høyre.

Våre faglige veiledere

Klinikkens medarbeidere har gjennom en årrekke vært involvert i hjelpearbeidet etter alvorlige krisehendelser både i Norge og internasjonalt. På bakgrunn av våre erfaringer fra dette arbeidet har vi utarbeidet en rekke veiledere tilknyttet temaområdene krise, traume og sorg for å kunne hjelpe mennesker å håndtere slike hendelser. Disse er særskilt rettet til for foreldre, lærere og fagfolk med ansvar for barn.

Finn veilederne her.

Våre fagtema

For å gi fagfolk og publikum lett tilgang til oppdatert og kunnskapsbasert informasjon om ulike tema innen våre fagfelt, har vi også skrevet mer utdypende om disse på våre temasider som du finner her. Her kan du lese mer om temaene angst, sorg, depresjon, selvmord, traumer, vold og voldtekt, barn og unge, arbeidsliv, store kriser og ulike selvhjelpsteknikker.

Våre kronikker og fagblogger

Våre fagfolk har gjennom alle år vært aktive i den offentlige debatt og skrevet en rekke kronikker og innlegg for å sette aktuelle tema innen vårt fagfelt på dagsordenen. På denne lenken kan du finne en oversikt over disse fra 2009: Kronikker

I 2014 lanserte vi vår egen fagblogg. Her publiserer klinikkens ansatte lettlests betraktninger, tanker og kunnskap om temaer vi arbeider med i vår kliniske praksis eller forskning.

Link til vår fagblogg som nå vil fortsette ved UiB vil du finne her: Fagblogg

Anbefalt litteratur

Klinikkens ansatte får ofte henvendelser fra elever, studenter, fagfolk og andre om å anbefale aktuell litteratur innen vår fagprofil. Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare alle disse henvendelsene og komme med spesifikke anbefalinger til den enkelte.

Leter du etter litteratur tilknyttet våre fagområder anbefaler vi deg følgende: