Kontakt oss

Henvisning

Klinikk for krisepsykologi tilbyr behandling for traumer, kriser og sorg. Vi har dyktige behandlere både med og uten refusjonsavtale fra Helse Vest.
Klinikken har inntaksmøte hver onsdag. Da blir alle henvisninger vurdert og fordelt etter kompetanse og kapasitet. Dersom det ikke er kapasitet på søketidspunktet, kan man søke på nytt ved et senere tidspunkt.

Vi har ingen ventelister. For behandling hos psykolog må det sendes henvisning fra fastlege eller annen henvisningsmyndighet.

Hver henvendelse blir vurdert individuelt på vårt ukentlige inntaksmøte, og følgende blir prioritert:

  • Etterlatte ved tragiske ulykker
  • Etterlatte etter mord og selvmord
  • Rans- og voldsofre
  • Personer med posttraumatiske stresslidelser (PTSD)
  • Personer med kronisk eller utsatt sorg
  • Barnehager og skoler etter kritiske hendelser, og andre ekstraordinære situasjoner
  • Bedrifter og organisasjoner etter ulykker og andre krisehendelser, inkludert omstilling og nedbemanning

Alle henvisninger må sendes pr. brevpost eller leveres personlig. E-post regnes ikke som sikkert for konfidensiell informasjon. For andre henvendelser angående konkrete saker ber vi deg ringe.

Adresse:
Klinikk for kriseberedskap AS
Fortunen 7
5013 Bergen

Telefon
Telefonen (5559 6180) besvares vanligvis mellom kl. 08.00 og kl. 12.00. Vi har lunsj fra kl. 11.30 til kl. 12.00. Når kontoret ikke er betjent kan en legge igjen beskjed på telefonsvarer. Henvendelser fra bedrifter/organisasjoner som har en beredskapsavtale kan i beredkspassituasjoner benytte vakttelefon.

 

Nyttige hjelpetelefoner og nettsteder
Kanskje noen av disse hjelpetelefonene eller nettstedene kan være til hjelp? Nyttige telefonnummer og adresser.