Tine Berg-Olsen

Adminstrasjon

Telefon: 55 59 61 80

Epost: post@krisepsykologi.no

Tine er ansatt i administrasjonen ved Klinikk for Krisepsykologi. Hun har mangesidig merkantil arbeidserfaring innen innkjøp og logistikk, kvalitetssikring, samt salg og markedsføring gjennom 30 år i olje- og gassindustrien. Tine har ansvar for alle kontorfunksjoner ved Klinikk for krisepsykologi, herunder regnskapsfunksjoner, skranke- og telefontjenester, markedsføring og klinikkens digitale plattform. Hun koordinerer og håndterer henvendelser fra klienter, private og offentlige aktører, og gir merkantil støtte og annen bistand til klinikkens medarbeidere.