Renate Grønvold Bugge

Psykologspesialist

Telefon:

Epost: renate@krisepsykologi.no

Spesialist i klinisk psykologi, Kriseledelse, Foredragsholder

Renate Grønvold Bugge har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1977.

Hun har spesiell kompetanse innen gruppe- og organisasjonsforståelse. Hun har i en rekke år arbeidet med grupperelasjonskonferanser etter Tavistock-modellen. 

Hun har en omfattende klinisk erfaring, inkludert ledelseserfaring som direktør ved RBUPs regionssenter for barne- og ungdomspsykologi.

Hun har spesiell interesse for krise- og katastrofepsykologi og ledet bl.a. arbeidet etter hotellbrannen ved hotell  Caledonien i 1986. Senere har hun arbeidet ved flere store nasjonale katastrofer i tillegg til arbeid i krigsområder. Hun har også arbeidet som spesialpsykolog ved sentralsykehuset i Kristiansand.

Hun har skrevet faglige artikler og bøker på kriseområdet og vært en foregangsperson for forståelse av organiseringsarbeid ved kriser og katastrofer.

Hun har lang erfaring fra å holde kurs innen organisasjon, ledelse og kriser.