Rakel Reigstad

Klinisk psykolog

Telefon: 4845 2488

Epost: rakelreigstad@gmail.com

Cand. psychol.

Rakel Reigstad er utdannet ved Universitetet i Bergen. Hun er psykolog i spesialisering. Rakel har en privat praksis ved Klinikk for Krisepsykologi en kveld i uken, men er for tiden i morspermisjon. Hun tilbyr oppfølging til personer som strever med angst, depresjon, sorg og reaksjoner etter akutte traumatiske livshendelser. Rakel har erfaring fra arbeid med flyktninger og barn. Hun har også jobbet med rusavhengige i spesialisthelsetjenesten.