Marianne Vinjevoll

Psykologspesialist

Telefon: 55 59 61 80

Epost: mariannevinjevoll@krisepsykologi.no

Spesialist i klinisk psykologi

Marianne Vinjevoll arbeider ved Klinikk for krisepsykologi. Hun var ferdig utdannet psykolog ved universitetet i Bergen i 2004, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber blant annet med reaksjoner etter akutte traumatiske livshendelser, sorg og behandling av mer langvarig og alvorlig traumeproblematikk. Hun har tidligere jobbet ved PPT og på voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Videre har hun jobbet med langtidsbehandling av rusavhengige og ved Avdeling for Sikkerhet, Helse-Bergen. Hun har videreutdanning i EMDR og kurs i behandling av kronisk traumatiserte pasienter.