Ingunn Sørfonn

Psykologspesialist, kveldspraksis

Telefon: 9229 5949

Epost: ingunn.sorfonn@gmail.no

Psykologspesialist

Ingunn Sørfonn ble utdannet Cand. Psyko. ved Universitetet i Oslo i 1987. Hun er spesialist i klinisk psykologi. Hun har videreutdanning i familieterapi og i Gottman parterapi. Hun har også etterutdanning i utviklingsstøtende samtaler med barn og i emosjonsfokusert foreldreveiledning.
Ingunn Sørfonn har jobbet i PPT, på en barnevernsinstitusjon, på BUP og de siste 12 årene på familiekontor hvor hun fortsatt jobber i full stilling. I tillegg har hun de siste 10 årene hatt en privatpraksis (en til to ettermiddager i uken). Denne praksisen er nå på Klinikk for krisepsykologi, hvor hun jobber to ettermiddager i uken.
Ingunn Sørfonn har lang erfaring med å møte mennesker i ulike livskriser (skilsmisse, død, selvmord..), samt mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep og som følge av det er traumatiserte. Hun har erfaring med behandling av barn, ungdommer og voksne, samt parterapier og familieterapi.