Henry Molvær

Psykologspesialist

Telefon: 55 59 61 80

Epost: henry@krisepsykologi.no

Cand.Psychol., Psykologspesialist

Henry Molvær er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Statens Barnehus i Bergen. Han har i tillegg en 20% stilling som terapeut ved Klinikk for krisepsykologi.

Han har tidligere arbeidet både innen barne- og ungdomspsykiatri og det statlige barnevernet. Henry arbeider hovedsakelig med volds- og overgrepsutsatte pasienter og med barn og ungdom med tilknytningsvansker. Han har videreutdanning i intensiv psykodynamisk terapi, en rekke kurs i mentaliseringsbasert terapi og behandling av traumatiserte pasienter.

De siste årene har han i samarbeid med ansatte ved Kripos innført ny avhørsmetodikk for førskolebarn.