Elin Mæhle

Psykologspesialist

Telefon: 55 59 61 80

Epost: elin.m@krisepsykologi.no

Cand. psychol., Spesialist i klinisk psykologi, Foredragsholder, Veileder, Sakkyndig

Elin Mæhle er utdannet 1979 i Bergen og spesialist i klinisk psykologi.

De første 9 årene arbeidet hun i det psykiske helsevern og i pedagogisk psykologisk tjeneste.

I 1988 etablerte hun seg med selvstendig praksis i fellesskap med andre psykologer. 

Siden har hun bl.a. tatt veilederutdanning i kognitiv terapi, gestaltterapi og Marte Meo. Hun har grundig erfaring fra arbeid som sakkyndig utreder i barnevernsaker i 20 år. Elin Mæhle ble medarbeider i Fylkesnemnda for Hordaland Sogn og Fjordane fra dens oppstart og har dertil vært meddommer for Bergen Tingrett. Hun har vært innleid konsulent hos Senter for Lederveiledning i en 10 år periode. På cand.psychol. studiet har hun arbeidet både som intern og ekstern veileder. Hennes hovedfokus i arbeidet som psykolog er terapi med voksne og unge.

Siden hun ble medarbeider ved Senter for Krisepsykologi har hun intensivert sitt arbeid med sorggrupper og voldtektsgrupper. Voldtektsgruppene er arrangert i samarbeid med Livskrisehjelpen - Bergen Legevakt.