Christine H. Lien

Klinisk psykolog

Telefon: 55 59 61 80

Epost: christine@krisepsykologi.no

Cand. psychol


Christine Lien er utdannet psykolog ved universitetet i Bergen. Hun har i tillegg har hun 3 års videreutdanning innen emosjonsfokusert terapi. Denne humanistiske evidensbaserte terapiretningen er effektiv og hun har tatt ytterligere 2 års videreutdanning med Emosjonsfokusert parterapi samt  kurs i foreldreveiledning også innenfor emosjonsfokusert terapi. Christine har også 2 års videreutdanning innen for traumer, komplekse traumer og dissosiering, samt masterclass innenfor behandling av pasienter med kompleks dissosiativ lidelse. Hun etablerte sin private praksis ved Engen psykologsenter, et fellesskap bestående av 6 psykologer. Der har hun drevet full klinisk praksis og har arbeidet terapeutisk med voksne og unge, par og med stressmestringsgrupper. Arbeider nå i full klinisk praksis ved Klinikk for krisepsykologi. Lien holder foredrag om stress, mestring av stress og mindfulness. 

I emosjonsfokusert terapi ser vi på følelser som et indre navigasjonssystem. Det er følelsene våre som forteller om noe som er viktig, godt, grenseoverstigende, vanskelig eller farlig. De er signaler som gir oss mulighet til å kjenne våre behov. Det er når vi kjenner til våre behov, at vi har mulighet til å handle og si fra på måter som er sunne for oss. 

Vi mennesker har på forskjellige vis lært oss å holde følelsene tilbake. Dersom vi for eksempel ikke har fått lov til å være sinte som barn, blir denne følelsen transformert til en annen følelse som kan være mer usunn for oss, f.eks en følelse av håpløshet, at ingen ting nytter. 

Man kan også ha lært andre måter å beskytte seg på, for å kunne tilpasse seg omgivelsene. Senere i livet kan det som en gang var virksomme og nødvendige selvbeskyttelsesmekanismer, bli problematiske handlingsmønstre for oss og for samspillet med andre mennesker.  Det er ikke uvanlig at vi sitter igjen med følelser som for eksempel meningsløshet, stress og depresjon. 

Emosjonsfokusert terapi fokuserer på å hjelpe mennesker til å bli mer oppmerksomme på å uttrykke sine følelser, å lære å akseptere og regulere dem, samt å kunne reflektere over dem slik at de gir mening. 

Emosjonsfokusert terapi kan være særlig nyttig ved følgende problemstillinger: 
 - utbrenthet, angst, depresjon og livskriser.
 - oppfølging etter kriser, sorg etter dødsfall og komplisert og traumatisk sorg.
 - behandling av enkle og komplekse traumer.

 Psykologer som ønsker veiledning i emosjonsfokusert (EFT) metode kan ta kontakt.