Anita Fjærestad

Klinisk Psykolog

Telefon: 416 83 508

Epost: anita.fjaerestad@gmail.com

Cand. psychol

Anita Fjærestad er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. Hun har privatpraksis ved Klinikk for krisepsykologi hver mandag og tilbyr oppfølging til mennesker som strever med blant annet sorg, kriser, angst og depresjon. Tidligere har hun arbeidet både med ungdommer, voksne og eldre, og har hatt praksis både i spesialisthelsetjenesten og ved lavterskeltilbud for studenter. Til daglig er Anita tilsatt som vitenskapelig assistent ved Senter for Krisepsykologi, UiB og arbeider der på oppfølgingsstudien etter Utøya.