Om KfK

Klinikk for krisepsykologi er et AS som gjennom klinisk virksomhet og kompetanseformidling hjelper mennesker i krise. Klinikken viderefører den klinikk og beredskap som frem til nå har vært en del av Senter for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi blir en del av Universitetet i Bergen. Klinikk for krisepsykologi vil fortsette å bistå mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nære. I forbindelse med norske og internasjonale katastrofer har vi bistått private bedrifter, kommuner og statlige myndigheter med planlegging og gjennomføring av oppfølging for ulike grupper. Våre fagfolk har omfattende erfaring med å hjelpe, med å utvikle et bredere kunnskapsgrunnlag og med å spre denne kunnskapen til både leg og lærd.

Portrett av Atle Dyregrov
Professor, Psykologspesialist
Psykologspesialist
Portrett av Arne Blindheim
Psykologspesialist
Klinisk psykolog
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Daglig leder, Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Forsker
Rådgiver
Psykologspesialist
Adminstrasjon
Psykologspesialist, kveldspraksis
Klinisk psykolog, kveldspraksis
Klinisk psykolog, kveldspraksis
Klinisk Psykolog