Ny voldtektsgruppe starter høsten 2019

13.06.2019
Høstens gruppe starter 14. oktober og avsluttes 18. november. Alle deltakerne får time hos psykologspesialist i klinisk psykologi forut for gruppestart.

Voldtekt kan formørke mange sider ved ens tilværelse. Mange sliter med å komme tilbake til en normal hverdag, får ikke sove som før, er på vakt mye, eller sliter med selvbebreidelser og nedstemthet. Det å møte andre som har opplevd en tilsvarende situasjon som en selv, vet vi for mange er til god hjelp og støtte.

I mange år har Klinikk for krisepsykologi samarbeid med Voldtektsmottaket ved Bergen Legevakt og hatt tilbud om gruppe for voldtektsutsatte.

Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ber vi deg kontakte oss på telefon 5559 6180.

I gruppene vil deltakerne kunne treffe andre som er i samme situasjon. Deltakerne vil kunne dele erfaringer, lære selvhjelpsmetoder, få veiledning og støtte til å mestre det som har skjedd, og å skape en god plattform for å møte framtiden.

Målgruppe: Personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep.

Tid og varighet: Gruppene møtes seks ganger og varer fra kl. 13.00 til 14.30 hver gang. Gruppen består av 8 deltakere og påmelding er bindende.

Pris: Egenandelen er kr. 351,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.258,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Klinikk for krisepsykologi AS, Fortunen 7, NO-5013 Bergen. (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset).

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie