Vi utvider staben med flere dyktige psykologer

16.08.2018
Klinikk for krisepsykologi AS har den siste tiden fokusert på å øke staben for å kunne ta imot flere klienter, pårørende og etterlatte til behandling og oppfølging.

Behovet er stort, og vi er derfor veldig glade og stolte over å ha fått med oss flere dyktige psykologer som kan tilby hjelp og støtte til personer som trenger det. Utvidelsen av vår stab bidrar til at vi kan videreføre vår omfattende kompetanse innenfor sorg-, traume- og krisefeltet, og øker også vår kapasitet til å bistå ved alvorlige hendelser.

Anja Høye Rogde skal jobbe fulltid hos oss, både med behandling og med sakkyndige utredninger for barneverntjenestene. Psykologene Runa Kongsvik og Ingunn Sørfonn skal jobbe deltid noen kvelder i uken, og vi håper å knytte til oss enda flere psykologer fremover.

Klinikken har nå utvidet åpningstidene, slik at vi nå kan tilby timer på ettermiddagene. Dette vet vi er ønskelig for mange.

Det er mulig å ta direkte kontakt for time uten henvisning fra fastlege dersom man ønsker å gå til psykolog uten refusjonsavtale. Det er ingen ventetid og klienten betaler for timen selv. For personer som har rett til behandling hos avtalespesialist, må det sendes henvisning som vanlig, før saken vurderes på vårt inntaksmøte.

Våre psykologer kan også tilby veiledning og undervisning, både til private og offentlige aktører, samt til psykologer og andre faggrupper under utdanning.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 
Psykologspesialist Anja Høye Rogde

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie