Klinikk for krisepsykologi's veiledning hos SMISO

23.05.2018
Vår medarbeider, psykologspesialist Elin Mæhle, er veileder for SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland.

SMISO jobber for hjelp til selvhjelp, og gir et lavterskel samtaletilbud til mennesker utsatt for seksuelle overgrep; det være seg barn, voksne, kvinner, menn og deres nærstående. SMISO arbeider også forebyggende og tverrfaglig, med blant annet kursvirksomhet og opplysningsarbeid i samarbeid med skoler og kommuner.

Deres visjon er tydelig og viktig: «Seksuell åpenhet og kunnskap - et samfunn uten seksuelle overgrep».

Veiledningen foregår nå på fjerde året med månedlige samlinger. I tillegg til individuell veiledning, gjennomføres veiledningen i gruppe på ca. 12 personer.


Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med en så viktig aktør som SMISO.

 

Vår medarbeider, psykologspesialist Elin Mæhle, er veileder for SMISOSMISO ansatte sammen med veileder, vår medarbeider 
psykologspesialist Elin Mæhle.

 

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie