Ungdommers opplevelse av skredrisiko

06.04.2018
Faren for skred er stor flere steder i Norge. Vår kunnskap om hvordan ungdommer håndterer denne frykten er liten.

Vi vet lite om ungdommers opplevelse av skredfare. Med utgangspunkt i en studie vi har utført blant ungdommer som lever i skredutsatte strøk har vår nye daglige leder psykolog Heidi Wittrup Djup skrevet en kronikk om ungdommer og skredfare som sto på trykk i VG. Den finnes ved å trykke her

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie