250 deltakere på konferanse om sorg og traumer 11.-12. februar i Bergen

13.02.2019
Sammen med JobbAktiv, gjennomførte vi ved Klinikk for krisepsykologi AS en svært vellykket konferanse om sorg og traumer denne uken.

250 deltakere fra hele landet var sammen med oss i disse dagene, og bidro med engasjement, varme og egne erfaringer.

Vi var så heldige å ha med oss Trine Giving Kalstad fra Landsforeningen uventet barnedød (LUB) til å åpne konferansen. Fra henne fikk vi tankevekkende historier om foreldre som mister barn og hvilket behov de har for likepersonstøtte, aktivitet, forståelse og fellesskap.

Foruten henne, var dagene fylt med personlige og faglig sterke foredrag fra våre egne psykologer. Vi hørte om barns sorg, betydningen av tidlig og oppsøkende hjelp, og hvilken støtte familier trenger i møte med kriser og alvorlige livshendelser. Vi var også så heldige å ha med oss både Kari Dyregrov og Magne Raundalen på scenen, begge to svært verdifulle samarbeidspartnere og store kapasiteter på feltet.

Tusen takk til alle som deltok både på scenen og i salen.

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie