Familier i sorg

19.08.2018
Atle Dyregrov har skrevet en kronikk om familier i sorg

Forlenget sorg er blitt en diagnose i Verdens Helseorganisasjons diagnoseapparat fra juni 2018. Men tap av et kjært familiemedlem rammer ikke bare familiens enkeltmedlemmer, men kan skape problemer for hele familien. I verste fall kan dette bli komplisert sorg. Atle Dyregrov har skrevet om dette i en kronikk i Dagbladet som finnes ved å trykke her

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie