Pårørendekontaktprogram i Brasil

04.02.2019
Equinor gjennomfører kurs for pårørendekontakter i Brasil, og vår egen Atle Dyregrov er med på kursvideoen. Vi setter stor pris på vårt gode samarbeid med Equinor.

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie