Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

26.10.2018
Velkommen til konferanse 11. og 12. februar 2019 der foredragsholdere og samarbeidspartnere vi gi deg praktiske tips til arbeid med mennesker i krise.

Dette er en konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester og behandlere for barn og familier.

Programmet finnes HER

Se JobbAktivs nettsider for informasjon og påmelding.

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie