Ny utgave av Katastrofepsykologi

28.05.2018
Boken tar for seg spørsmålene; hva er en katastrofe, og hvordan reagerer de overlevende og etterlatte?

Professor og spesialist i klinisk psykologi Atle Dyregrov gir en bred presentasjon av erfaringer og forskning på området.
Tre kapitler skrevet sammen med professor Mads Gilbert og spesialist i klinisk psykologi Renate Grønvold Bugge.

Les mer om boken her.

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie