Velkommen til jubileumskonferanse!

19.04.2018
Senter for krisepsykologi arrangerer Jubileumskonferanse for å markere 30 års jubileum i oktober 2018.

30 års virksomhet ved Senter for krisepsykologi skal markeres med foredrag og workshops om kriseberedskap, traumebehandling og psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer. Klinikk for krisepsykologi og Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til konferanse i fellesskap. Se UiBs nettsider for påmelding og mer informasjon. 

Jubilemskonferansen vil markere den viktige oppgaven Senter for krisepsykologi har representert nasjonalt og internasjonalt gjennom de siste 30 år. I tillegg markeres den offiselle åpningen av Senter for krisepsykologi som et nytt kompetansemiljø ved Universitetet i Bergen. Konferanseprogrammet vil være relevant for helse- og sosialfaglig personell, lærere i grunn- og videregående skole, samt studenter fra helse- og sosialfag.

Foredragsholdere vil blant annet være Joyanna Silberg, Jelena Watkins, Magne Raundalen, Hilde Reikrås og Ada Sofie Austegard. Det blir også foredrag og workshops med virksomhetens egne klinikere og forskere.
Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer. 
Vel møtt 18.-19. oktober på Bergen Scandic City.

 

Foto: Illustrasjon av Christine H. Lien Opphavsrett: Senter for krisepsykologi

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie