Internasjonal katastrofekonferanse i Reykjavik på Island

24.08.2017
Denne uken avholdes det en internasjonal konferanse i Reykjavik på Island; Dimensions of Disaster Risk Reduction and Societal Resilience in a Complex World.

IDRiM konferansen samler 220 forskere og akademikere fra 28 ulike land – alle med ekspertise innenfor ulike aspekter ved katastrofer, risiko og resiliens. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom IDRiM (The International Society for Integrated Disaster Risk Management) og NORDRESS (Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security), og er det åttende av sitt slag. Atle Dyregrov fra Senter for krisepsykologi holdt foredrag om arbeid med barn i etterkant av katastrofer, og deltok også i en paneldebatt omhandlende forberedelse på og håndtering av risiko og katastrofer.

I forkant av konferansen holdt NORDRESS sitt årlige møte, der blant annet senterets forskningsvirksomhet det siste året ble presentert. Senter for krisepsykologi er, sammen med 15 andre nordiske institusjoner, representert i NORDRESS’ arbeid med naturkatastrofer, kommunikasjon og risikohåndtering. Atle Dyregrov og Heidi Wittrup Djup er involvert i arbeidet knyttet til barns opplevelse av risiko og hvordan kommunikasjonsarbeid og resiliens kan styrkes. I disse dager planlegges blant annet en studie i norske, skredutsatte kommuner for å få økt kunnskap om hvordan barn forholder seg til risiko og beredskap i områder med fare for skred. Studien vil gi retning til det videre arbeidet for å sikre informasjon og tiltak til individ og lokalsamfunn i risikoutsatte områder.

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie