Sfk inviterer til gratis seminar for helsepersonell som arbeider med kreft

09.01.2017
Senter for Krisepsykologi har gjennomført forskningsprosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft - en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte for familier der mor eller far har kreft.

I denne forbindelse inviterer vi til et gratis seminar for helsepersonell som arbeider med kreftpasienter og andre interesserte, og hvor vi oppsummerer hovedresultatene fra studien:

  • Fredag 10. februar 2017 kl 10.00 - 15.30
  • I Egget Auditorium på Studentsenteret på Universitetet i Bergen, Parkveien 1
  • Seminaret er gratis, men det er bindende påmelding på mail til: may@krisepsyk.no innen onsdag 8. februar 2017.
  • Program for seminaret finner du her

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie