Ny bok om 22. juli

13.09.2016
Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

På Cappelen Damm Akademisk presenteres nå en Open Access-antalogi som kan lastes ned i sin helhet via denne linken

Professor Kari Dyregrovs bidrag "Etterlatte og berørte grupper etter traumatiske tap" som omhandler forskningsetiske perspektiver i etterlatteforskningenfinnes ved å klikke her

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie