Unge som etterlates i utlandet mot sin vilje

19.02.2019
Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som blant annet skal gjennomgå saker der barn og unge har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Vi er stolte over at vår daglige leder, Heidi Wittrup Djup, inngår i det nye og viktige regjeringsutvalget.

Ekspertgruppen skal gjennomgå inntil 10 enkeltsaker hvor barn og unge har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Gjennomgangen skal gi kunnskap om hva som har skjedd og årsakene til hendelsene. Ekspertgruppen skal blant annet se på om utsendelsen kunne vært forhindret, og om det har forekommet svikt i offentlige instansers håndtering av sakene før utsendelse og etter hjemkomst. Det skal legges særlig vekt på hvordan barn og unge selv har opplevd hjelpeapparatet.

På bakgrunn av gjennomgangen skal ekspertgruppen gi råd og anbefalinger om hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

Les mer om gruppens arbeid: Regeringen.no 

  

Ekspertgruppen ble presentert på Rud videregående skole 15 februar 2019.
Foto: Jan Ivar Bøe

 

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie