10 råd om å snakke med barn om terror

24.05.2017
Terrorhendelsen i Manchester medfører bekymringer og frykt for mange barn og voksne. Hvordan snakke med barn om terror? Her følger 10 korte råd.

Terrorhendelsene de siste månedene, og sist nå i Manchester, har gjort mange barn og unge urolige. Voksne likeså. Vi laget noen råd til voksne for 2 år tilbake og de finnes ved å klikke her.

Tidligere har vi laget flere «veiledere» til foreldre og voksne om hvordan de kan snakke med barn om terror. Ved å klikke her finner du den siste veilederen vi har laget i forbindelse med Manchester-terroren. Den utfyller de korte rådene under. De er ment som en huskeliste for å forstå, berolige, og støtte barn og unge.

 

10 råd for å snakke med barn og unge om terror

Av professor Atle Dyregrov

  1. Barn får med seg mer enn voksne tror av katastrofe- og terrornyheter. Det er viktig at voksne samtaler med dem. Overlatt til seg selv kan fantasier gi frykt.
  2. Vær åpen og ærlig i samtalen. Opptre rolig, men sett ord på den bekymring voksne har. Din egen ro smitter over på barna.
  3. Om barna er svært bekymret, forklar dem hvor små muligheter det er for at terroren skal ramme dem eller deg (se veileder for eksempler). Fortell dem at politiet er ekstra vaktsomme.
  4. Si at det viktigste de kan gjøre er å leve livet normalt og at de kan skyve bort bekymringer ved å gjøre kjekke ting (distrahere seg).
  5. Barn kan lære å tenke «sterke tanker» som de gjentar for seg selv om de blir urolige: «Det er ingen grunn til at dette skal skje her», «Politiet er mer på vakt enn noen gang før», «Jeg er trygg», «Dette skal gå bra».
  6. Hjelp barna til å forstå. De trenger «knagger» for å forstå hva terror og terrorisme er. Knaggene må være enkle (se veileder for eksempler).
  7. Si at de kan komme til deg når som helst med sine spørsmål eller bekymringer.
  8. Vis interesse for hva barn og unge snakker om seg i mellom. Frykt er smittsomt.
  9. Pass på hvor mye de leser eller ser på terrornyheter – begrens inntaket og snakk med dem om at mye tid med nyheter øker frykten deres.
  10. Er de svært bekymret så be dem samle bekymringstankene i en daglig kort «bekymringstid» (10 min.). Om bekymringstanker dukker opp så kan de gjenta inni seg at «disse tankene skal jeg vente med å tenke på til bekymringstiden min»

 

Se også disse sidene for mer informasjon:

Hvordan leve med terrorfrykt?

Hvordan kan bekymringer håndteres?

Portrett av Atle Dyregrov
Atle Dyregrov

Professor, Psykologspesialist

Atle Dyregrov var ferdig utdannet psykolog i 1980 og er spesialist i klinisk psykologi. Han har en doktorgrad i sorg og er også professor ved Senter for krisepsykologi, UiB. Han er sammen med Jakob Inge Kristoffersen grunnlegger av Senter for Krisepsykologi, nå Klinikk for krisepsykologi, og fungerte som daglig leder av senteret i 25 år.

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie