10 råd for å håndtere terrorfrykt

19.11.2015
Mange er på vakt og blir urolige når aviser og medier skriver om terrorvarsler i ulike land. Selv om dette er forståelig, hjelper det så lite at vi går rundt og er redde. Det er jo akkurat det terrorister ønsker å oppnå; de vil skremme oss. De vil skremme oss til å være redde og ikke kunne leve livene våre slik vi vil. Derfor er det viktig at vi ikke lar oss skremme og at vi kan dempe våre bekymringer. Det betyr ikke at vi skal være naive. Ser eller hører vi om noe som vi tror kan bety at det skal skje en terrorhandling, skal vi selvfølgelig gå til politiet med den informasjonen. Men vi må dessverre lære oss å leve med trusler om terror. Rådene under kan gjøre at du lever bedre med situasjonen om du er bekymret.

10 råd for å håndtere terrorfrykt

Av Atle Dyregrov

  1. Lev livet så normalt som mulig – ikke la frykten få snevre inn livet ditt
  2. Skyv bort bekymringer gjennom distraksjon – en god bok, en film, eller annet som låser tankene ved noe annet
  3. Tenk «sterke tanker» og gjenta disse for deg selv om du blir urolig: Det er ingen grunn til at dette skal skje her», «Politiet er mer på vakt enn noen gang før», «Jeg er trygg», «Dette skal gå bra»
  4. Mosjon, rolig musikk og ulike avspenningsmetoder kan nyttes om uroen er stor. Vær gjerne sammen med noen som gjør deg rolig
  5. Aktiviteter gir dobbel gevinst – du opplever noe og tankene holdes borte fra bekymringene
  6. Aksepter at liver alltid vil være noe usikkert – du kan ikke ha kontroll med alt
  7. Pass på hvor mye du leser eller ser på terrornyheter – nøy deg med en oppdatering daglig
  8. La bekymringstanker samles i en daglig kort «bekymringstid» (10 min.). Om de ellers dukker opp; gjenta hver gang at «disse tankene skal jeg tenke på i bekymringstiden min»
  9. Overlat til politiet å passe på. Du blir anspent og urolig om du går 24-timers vakter
  10. Uroer du deg veldig sterkt, f.eks. fordi du har vært rammet av terror eller traumer tidligere, så søk hjelp om det blir for ille.

Se også disse sidene for mer informasjon:

Informasjon til unge på ung.no

Hvordan leve med terrorfrykt?

Hvordan kan bekymringer håndteres?

English version: 10 tips for dealing with the fear of terror

Nyheter

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie