Nyheter

28. juli 2019

Smertefulle prosedyrer - kan barn hjelpes til mindre ubehag?

På vår fagblogg har psykologspesialist og professor Atle Dyregrov skrevet om hvordan voksne skal støtte barn gjennom smertefulle medisinske prosedyrer. Mange vet ikke at det de gjør kanskje øker barnas ubehag.

Mer

20. juni 2019

Når det trygge blir utrygt

I vår fagblogg har psykologspesialist og professor Atle Dyregrov har reflektert omkring "snikende" farer, hva dette gjør med vår trygghet og hva vi kan gjøre for å leve best mulig med bekymringer og usikkerhet.…

Mer

13. juni 2019

Ny voldtektsgruppe starter høsten 2019

Høstens gruppe starter 14. oktober og avsluttes 18. november. Alle deltakerne får time hos psykologspesialist i klinisk psykologi forut for gruppestart.

Mer

20. mai 2019

24/7 beredskapstjeneste til Universitetet i Agder

Klinikk for krisepsykologi har inngått avtale med Universitetet i Agder om å leverer beredskapstjeneste 24/7, de neste 4 ukene.

Mer

19. februar 2019

Unge som etterlates i utlandet mot sin vilje

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som blant annet skal gjennomgå saker der barn og unge har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Vi er stolte over at vår daglige leder, Heidi Wittrup Djup, inngår …

Mer

13. februar 2019

250 deltakere på konferanse om sorg og traumer 11.-12. februar i Bergen

Sammen med JobbAktiv, gjennomførte vi ved Klinikk for krisepsykologi AS en svært vellykket konferanse om sorg og traumer denne uken.

Mer

04. februar 2019

Pårørendekontaktprogram i Brasil

Equinor gjennomfører kurs for pårørendekontakter i Brasil, og vår egen Atle Dyregrov er med på kursvideoen. Vi setter stor pris på vårt gode samarbeid med Equinor.

Mer

18. desember 2018

Julehilsen fra Kfk

Vi ønsker alle en fredelig jul og et riktig godt nytt år! Hilsen alle oss på Klinikk for krisepsykologi AS.

Mer

26. oktober 2018

Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

Velkommen til konferanse 11. og 12. februar 2019 der foredragsholdere og samarbeidspartnere vi gi deg praktiske tips til arbeid med mennesker i krise.

Mer

12. september 2018

Hvordan snakke med barn om NATO-øvelsen

Nå er den store NATO-øvelsen i gang. Den berører mange barn i landet vårt. Vi har på oppdrag fra Helsedirektoratet skrevet en tekst om hvordan man snakker med barn om øvelsen.

Mer

19. august 2018

Familier i sorg

Atle Dyregrov har skrevet en kronikk om familier i sorg

Mer

16. august 2018

Vi utvider staben med flere dyktige psykologer

Klinikk for krisepsykologi AS har den siste tiden fokusert på å øke staben for å kunne ta imot flere klienter, pårørende og etterlatte til behandling og oppfølging.

Mer

28. mai 2018

Ny utgave av Katastrofepsykologi

Boken tar for seg spørsmålene; hva er en katastrofe, og hvordan reagerer de overlevende og etterlatte?

Mer

23. mai 2018

Klinikk for krisepsykologi's veiledning hos SMISO

Vår medarbeider, psykologspesialist Elin Mæhle, er veileder for SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland.

Mer

19. april 2018

Velkommen til jubileumskonferanse!

Senter for krisepsykologi arrangerer Jubileumskonferanse for å markere 30 års jubileum i oktober 2018.

Mer

06. april 2018

Ungdommers opplevelse av skredrisiko

Faren for skred er stor flere steder i Norge. Vår kunnskap om hvordan ungdommer håndterer denne frykten er liten.

Mer

24. august 2017

Internasjonal katastrofekonferanse i Reykjavik på Island

Denne uken avholdes det en internasjonal konferanse i Reykjavik på Island; Dimensions of Disaster Risk Reduction and Societal Resilience in a Complex World.

Mer

18. august 2017

Barn og terror

Terror har terror mange byer i Europa i de siste år. Vi har laget en veiledning til foreldre og andre voksne om hvordan snakke med barn om det som har skjedd. Den vil bli ytterligere oppdatert etter terrorhende…

Mer

21. juli 2017

Reaksjoner etter jordskjelv - noen råd

Det er ikke rart at mennesker blir urolige når de havner midt oppe i et jordskjelv. Vi har arbeidet med slike situasjoner i flere land og gir noen råd.

Mer

24. mai 2017

10 råd om å snakke med barn om terror

Terrorhendelsen i Manchester medfører bekymringer og frykt for mange barn og voksne. Hvordan snakke med barn om terror? Her følger 10 korte råd.

Mer

18. mai 2017

Disputas om sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft

Vår stipendiat, Mette Senneseth, disputerer onsdag 31.05.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB)med avhandlingen: «Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring…

Mer

27. april 2017

Boklansering med Atle Dyregrov og Kari Dyregrov på Litteraturhuset 8. mai.

Atle Dyregrov og Kari Dyregrov har mer enn 50 års erfaring med arbeid med etterlatte, og forskning på sorg. Mandag 8. mai lanserer de sin nye bok "Mestring av sorg. Håndbok for etterlatte og hjelpere" og invite…

Mer

07. mars 2017

Årsrapport FOU 2016

Vår årlige forskningsrapport for 2016 foreligger.

Mer

09. januar 2017

Sfk inviterer til gratis seminar for helsepersonell som arbeider med kreft

Senter for Krisepsykologi har gjennomført forskningsprosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft - en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte for familier der mor eller far har kreft.

Mer

05. januar 2017

Kreftrehab2017 inviterer til to dagers konferanse 27. - 28. april

Senter for krisepsykologi er med på å arrangere en to dagers tverrfaglige konferanse: KreftREHABb2017- Fra drøm til virkelighet - med fokus på framtidens kreftrehabilitering i Bergen 27.-28. april 2017.

Mer

22. desember 2016

Julehilsen fra Sfk

Mer

07. desember 2016

Hva sier vi til barn om drapene i Kristiansand?

Drapene i Kristiansand vil være hovedoppslag i media i dagene som kommer. Hva kan vi si til barn om dette?

Mer

23. november 2016

Jubileumsforelesning med Magne Raundalen 30. november 2016.

I anledning hans 75-årsdag holder psykolog Magne Raundalen jubileumsforelesningen "Hva er en god barndom? Hva jeg tenkte - hva jeg tenker om barnepsykologiens rolle." Arrangementet er et samarbeid mellom Univer…

Mer

12. november 2016

Barn og frykt for Trump

Mange barn er urolig for verdensfreden med Trump som ny president. Vår kloke medarbeider Magne Raundalen har formulert tanker og råd om dette

Mer

11. november 2016

Venstre vil ha Senter for krisepsykologi til UIB

Viktig støtte fra Venstre til Senter for krisepsykologi. I Venstres alternative budsjett er det satt av 10 millioner kroner til å flytte Senter for krisepsykologi til UiB.

Mer

21. oktober 2016

Frykt for klovner

I de siste ukene har skremmende klovner blitt et samtaleemne blant barn. Voksne må forholde seg til barns frykt og psykologene Atle Dyregrov og Magne Raundalen har laget en liten "veileder" for foreldre og lære…

Mer

14. september 2016

Ny doktor på SfK

Iren Johnsen disputerte for Phd-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Only a friend – The bereavement process of young adults who have lost a friend to a traumatic death.”

Mer

13. september 2016

Ny bok om 22. juli

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Mer

16. juli 2016

Terroren i Europa

Vi har tidligere skrevet om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Det finnes måter å håndtere frykten på.

Mer

27. juni 2016

Ny bok: Krevende livserfaringer og psykisk helse

Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan ulike typer krevende livserfaringer og -utfordringer gir seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren kan utgjøre en forskjell gj…

Mer

24. juni 2016

Facing Spousal Cancer During Child-Rearing Years

Do Social Support and Hardiness Moderate the Impact of Psychological Distress on Quality of Life? Mette Senneseth har publisert den første artikkelen i sin doktorgrad tilknyttet prosjektet "Sosial nettverksstøt…

Mer

10. juni 2016

Vi fornyer oss

Vi har vokst som organisasjon, og vil vise dere bedre hva vi driver med. Derfor har vi pusset opp nettsidene, organisert innholdet så det skal bli lettere å finne frem, gitt oss selv nye farger, og en logo som …

Mer

04. mai 2016

Sfk gir psykologisk bistand til ulike grupper etter helikopterstyrten den 29. april.

Siden den tragiske helikopterulykken ved Turøy i Bergen var et faktum fredag 29. april kl. 11.55, har medarbeidere ved Senter for Krisepsykologi bistått Statoil. Denne nasjonale katastrofen berører ikke bare Ve…

Mer

19. april 2016

Hva skal vi si til små barn om seksuelle overgrep?

I det siste har det vært flere seksuelle overgrep i barnehager. Hva kan foreldre si til sine barn om slike overgrep? Psykologene Magne Raundalen og Atle Dyregrov gir konkrete råd om håndtering

Mer

02. mars 2016

Råd i forhold til rettssaken i Skien fengsel

Det er snart en rettsak i Skien fengsel som medfører mye medieomtale. Vi har laget råd om hvordan dette kan håndteres til de som var sterkt berørt av terroren i 2011

Mer

08. februar 2016

Er sorg en privatsak?

Er sorg lettere å bære når storsamfunnet tar del i den, slik vi så etter Utøya-terroren, eller kan det være fordeler forbundet med en mer privat sorg? spør Kari Dyregrov og Pål Kristensen.

Mer

19. november 2015

10 råd for å håndtere terrorfrykt

Mange er på vakt og blir urolige når aviser og medier skriver om terrorvarsler i ulike land. Selv om dette er forståelig, hjelper det så lite at vi går rundt og er redde. Det er jo akkurat det terrorister ønsk…

Mer

15. november 2015

Nok en gang har terror rammet Paris. Denne gang mer massivt enn sist gang. Både foreldre og lærere må mæte barns tanker og spærsmål. Psykologene Dyregrov og Raundalen har laget et materiale som kan nyttes i det…

Mer

16. oktober 2015

Terror i Paris

Hvordan snakke med barn om Paris-terroren. Bakgrunn og innspill for foreldre og lærere om hva de kan si til barna

Mer

10. oktober 2015

Hva kan vi si til barn om Ebolaepidemien?

En veileder for lærere, førskolelæreren og andre om hvordan snakke med barn om Ebola. I tillegg et bidrag fra elever ved Nøtterøy vgs.

Mer

05. november 2013

Hva skal vi si til barna om drapene på bussen?

En veiledning til voksne

Mer

11. oktober 2013

Barn dreper barn - hva sier vi til nasjonens barn om dette?

Hva sier vi til barn etter drapet på Stord? (oppdatert versjon) - Senter for Krisepsykologi Når et barn dreper et annet barn skaper det sterke reaksjoner og mye medieomtale. Vi har laget noen råd til foreldr…

Mer

18. januar 2013

- Hva skal vi si til barna om gisseldramaet i Algerie?

Barnepsykolog Magne Raundalen har satt sammen noen tips til foreldre og lærere om hvordan de kan snakke med barn om den vanskelige gisselsituasjonen i Algerie

Mer