Vold og seksuelle overgrep mot barn

14. mars 2019 - 15. mars 2019

Sted: Bergen, Norge

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for krisepsykologi AS holder et praksisnært kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og barnevern; kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn. Fokus på forebygging, avdekking og oppfølging.

Se JobbAktivs nettsider for påmelding og informasjon.

 

Program:

 • Vold og seksuelle overgrep mot barn, dag 1 - 14. mars 2019

  Vold og seksuelle overgrep mot barn: Forebygging, avdekking og oppfølging. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern. Ved psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi AS

   

  Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet.

   

  09:00 – 09:45     Hva er vold og seksuelle overgrep? Forekomst, begrepsavklaring og lovverk. (Barnekonvensjonen, meldeplikt og avvergeplikt).

   

  09:45-10:00     Pause

  10:00-10:45     Konsekvenser av vold og seksuelle overgrep på kort og lang sikt. Utvikling, relasjonsskade og langvarige senskader.

   

  10:45-11:00     Pause

  11:00-11:45     Å se og bli sett: Hvilke tegn skal vi se etter hos barna. Hvilken hindringer står i veien for at vold og overgrep avdekkes, og hva stopper barnet i å fortelle? Gjennomgang av forskning og eksempler.

   

  11:45-12:30      LUNSJ

  12:30-13:15     Samtaler med overgrepsutsatte barn: hvordan skal barnehage og skole forholde seg når barnet forteller? Redegjørelse for avdekkende samtaler med barn og nødvendige tiltak i etterkant.

   

  13:15-13:30     Pause

  13:30-14:15     Avhør av barn ved Statens Barnehus. Hva skjer og hvilken rolle spiller barnevern og hjelpetjenestene?

   

  14:15-14:30     Pause

  14:30-15:15     Skadelig seksuell atferd hos barn: forekomst, årsaker, håndtering og oppfølgingsbehov. Presentasjon av eksempler og nyttige verktøy.

   

  15:15-15:30     Oppsummering og avslutning

   

 • Vold og seksuelle overgrep mot barn, dag 2 - 15 mars 2019

  Vold og seksuelle overgrep mot barn: Forebygging, avdekking og oppfølging. Et praksisnært kurs for ansatte i barnehage, skoler, helsestasjon og barnevern. Ved psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi AS

   

  Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet.

   

  09:00 – 09:45    Forebygging for de yngste barna: Hvilken rolle har barnehagene, helsestasjon og hjemmet? Eksempler på forebyggende samtaler, gjennomgang av verktøy og ressurser.

   

  09:45-10:00     Pause

  10:00-10:45     Forebygging for skolebarn: hvilken rolle har skolene, helsestasjon og hjemmet? Eksempler på forebyggende samtaler, gjennomgang av verktøy og ressurser.

   

  10:45-11:00     Pause

  11:00-11:45    Drøfting og gruppeoppgaver: kasuseksempler

   

  11:45-12:30      LUNSJ

  12:30-13:15    Ivaretakelse av traumatiserte barn i barnehage og skole

   

  13:15-13:30     Pause

  13:30-14:15    Traumatiserte barn forts. Gruppeoppgaver og diskusjon

   

  14:15-14:30     Pause

  14:30-15:15    Plenumsdiskusjon

   

  15:15-15:30     Oppsummering og avslutning