Kurs

Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

11. februar 2019 - 12. februar 2019

Velkommen til en konferanse der foredragsholdere og samarbeidspartnere vi gi deg praktiske tips til arbeid med mennesker i krise. Dette er en konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, …

Mer

Vold og seksuelle overgrep mot barn

14. mars 2019 - 15. mars 2019

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for krisepsykologi AS holder et praksisnært kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og barnevern; kur…

Mer

Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

01. april 2019 - 26. november 2019

Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forstå…

Mer