Kurs

Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

17. juni 2019 - 18. juni 2019

Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker, det vil si mennesker som har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering er komplekst, og krever en annen og mer omfattende metodikk og forstå…

Mer

Når krisen rammer

18. november 2019 - 19. november 2019

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter. Blandt annet; medlemmer i psykososiale kriseteam og beredskapsgrupper, ledere, mellomledere og styremedlemmer, HR-…

Mer