Nyttige telefonnummer og adresser

Senter for krisepsykologi har laget en samling av telefonnummer og nettsteder rettet mot sorg og kriser, psykisk helse generelt eller andre aktuelle sider. Sfk er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider. Telefontjenestene er stort sett diskré eller anonyme, og vil derfor ikke ringe opp igjen på tapt anrop. Dersom du ikke får svar, må du ringe tilbake.

Råd til unge som trenger hjelp

SfK har samlet en liste over råd til unge som trenger hjelp

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er et sted barn og unge kan ringe dersom de som opplever eller tror noen andre barn har det vanskeligseksuelle overgrep eller rus hos foresatte. 116 111

Kirkens SOS

Kirkens SOS er en telefontjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med, tlf.: 815 33 300. De har også en chattefunksjon for de som ønsker det

Livskrisehjelpen

Livskrisehjelpen tilbyr samtaler, informasjon om og kontakt med hjelpeinstanser. Hjelpen er gratis og tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker. Man kan komme direkte og trenger ingen avtale eller henvisning. Ring gjerne på forhånd, tlf.: 55 56 87 54
Åpningstider; hverdager kl. 08:30 - 22:30, helg/helligdager kl. 12:00 - 20:30

Voldtektsmottaket

Voldtektsmottaket tar i mot personer som er utsatt for seksuelt overgrep. Tilbudet gjelder både for kvinner og menn, og uavhengig av om saken meldes til politiet. Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det. Åpent hele døgnet, alle dager, tlf.: 55568754

Familierådgivningskontor

Familierådgivningskontorene er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning. For timeavtale - ta direkte kontakt med familievernkontoret der du bor, her er en liste over alle kontorene i Norge

Alternativ til Vold

Alternativ til Vold hjelper både de som utøver vold, og de som har opplevd vold i nære relasjoner. Om du ringer dem og de ikke svarer, ringer de deg tilbake kun dersom du legger igjen melding på svarer

Krisesenter kvinner

Det finnes mange krisesenter for kvinner over hele landet, alle kommuner skal ha et tilbud. Ser her for en oversikt over hvilket som er nærmest deg

Landsdekkende telefon for ...

Landsdekkende telefon for Incest og seksuellt misbrukte er døgnåpen, tlf.: 800 57 000 (anonym)

Barnehuset

Statens Barnehus rådgir private og fagpersoner ved mistanke om seksuelle overgrep. Nettsidene gir informasjon om hvem som er rett sted for henvendelse. Barn og unge kan ringe alarmtelefonen  tlf.: 116 111

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

SMISO er et landsdekkende tilbud for kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, samt for pårørende til utsatte.

Senter for seksuelt misbrukte menn

Organisasjonen drives og ledes av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep, tlf.: 22 42 42 02

Also in english.

DIXI Ressurssenter for voldtatte

DIXI er et resurssenter for voldtatte. Senteret har ressurser på flere språk, og svarer telefonen på norsk/engelsk/spansk.
Åpningstider: hverdager kl. 09:00 - 15:00, onsdager kl. 09:00 - 20:00. Tlf.: 22 44 40 50 eller ring/send sms til tlf.: 930 58 070 (diskré)

Kameratstøtte

Kameratstøtte er et tilbud til soldater, veteraner og deres familie

Andre nyttige adresser

Ung.no

Rådgiving til unge om rettigheter, muligheter og plikter. 

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon 29 medlemsorganisasjoner Nettsidene har mange artikler og informasjon om psykisk helse

Mental helse

mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Du kan også ringe gratis på telefon 116 123.

Sorggrupper.no

Sorggrupper.no er en portal for å finne sorggrupper nær deg

Landsforeningen uventet barnedød

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en forening til støtte og hjelp for dem som mister barn plutselig og uventet, enten barnet har fått leve en stund, døde ved fødselen eller i svangerskapet

Utsattmann

Utsattmann er et nettsted for menn utsatt for seksuelle overgrep

Norsk Krisesenterforbund

Norsk Krisesenterforbund er en paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge

Kriser.no

Kriser.no er en nettside med veiledning til hjelp for fagfolk i håndtering av krisesituasjoner

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Rvts.no er en ressurs for de som i sitt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet.no er nettsidene for offentlig informasjon om helse

Tidligere innlegg

Rundt 1990 viste forskning at den vanligste måten å støtte barn gjennom en smertefull medisinsk prosedyre som vaksinering kunne øke heller enn dempe ubehag. I denne bloggen skriver psykolog Atle Dyregrov om dette og hva vi heller bør gjøre

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.