Vold og voldtekt

Vold er en krenkende handling som kan forårsake stor smerte og skade. Vold kan utøves på et offentlig sted av ukjent eller kjent gjerningsmann, men ofte skjer dette i familien. Vi vet at barn, unge og voksne kan leve over lang tid med vold i familien der voldsutøveren er en person offeret kjenner godt.

Mange tenker på vold først og fremst som fysisk vold, men vold kan også være av psykisk karakter der utøveren for eksempel truer eller skremmer en person over tid.

Uansett årsak så har vold mange alvorlige psykiske konsekvenser, spesielt om den får foregå over lang tid. Både posttraumatisk lidelse og andre psykiske problemer kan utvikles når vold vedvarer. Fagfolk arbeider med mange voksne klienter som sliter med konsekvensene av vold i barndommen.

Selv om enkelthendelser gir mindre dramatiske konsekvenser enn de som akkumuleres, kan både blind vold og ikke minst voldtekt medføre store problemer i ettertid. Både angst, påtrengende minner, skyldfølelser, dårlig søvn og konsentrasjons- og hukommelsesproblemer er blant de vanlige ettervirkningene.

Mens behandling av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos enkeltpersoner gir gode resultater med relativt enkle og spesifikke behandlingsopplegg, krever behandling av kompliserte traumer med islag av dissosiasjon ofte mer avanserte behandlingstiltak.

Les om

Video

I dette intervjuet med Psykologspesialist Elin Mæhle snakker hun om hvordan menn som blir voldtatt opplever det.

Intervju av Henry Molvær om å avdekke og kartlegge vold mot barn. Intervjuet av Unni Heltne.

 

Intervju av Unni Heltne om sikkerhetsvurdering av familier der det mistenkes vold.

Bøker og fagartikler som tar opp emner som omhandler vold finner du ved å bruke søkefeltet øverst til høyre.

Forskning

Brosjyrer

Kronikker

Nyttige telefonnummer

 

31.10.2016 14.19.16