Selvmord

Livet byr sjelden på hardere slag enn når en av dine nærmeste dør i selvmord. Jo nærmere avdøde sto deg, desto større blir sjokket, fortvilelsen og sorgen over tapet. Tausheten rundt selvmord kan delvis forklare at mange opplever selvmord som et sjeldent fenomen til tross for at minst en million mennesker verden rundt tar sitt eget liv hvert år.

I Norge tar årlig mer enn 600 mennesker livet sitt. Det er viktig å bringe optimisme og håp til dem som selv har tanker om å ta sitt eget liv, og til dem som står nær i slike kriser. Å være vitne til smerte og lidelse kan være en stor belastning for pårørende, spesielt hvis ens forsøk på å hjelpe ikke fører frem. SfK har bidratt til at Landsforeningen for etterlatte etter selvmord ble opprettet, og vi har samlet stor erfaring omkring virkningene av å oppleve dette i ung og voksen alder.

Les om

Kronikker

Andre aktuelle nettsider

Forskning om selvmord fra Sfk

01.11.2016 09.05.58