Depresjon

På denne siden finner du informasjon som kan være nyttig for deg som opplever depresjon, eller ønsker å hjelpe noen i ditt nettverk som har depresjon. Dette vil være tekster som er skrevet av senterets medarbeidere eller andre fagfolk, eller lenker til andre nettsider som tar opp temaet.

Depresjon er langvarig tristhet som i utgangspunktet ikke er en naturlig sorgreaksjon. Også sørgende kan selvfølgelig utvikle depresjon, men normalt savn og lengsel som vi opplever etter tapet av en kjær er ikke depresjon. De som opplever depresjon opplever nedsatt livslyst, tap av interesse for vanlige aktiviteter og føler liten glede i livet. Negative tanker om seg selv, søvnproblemer, nedsatt sexlyst og dårlig appetitt er andre problemer som kan oppleves. Vanligvis deler enn depresjon inn i en mild, moderat og alvorlig type. Det er mange i befolkningen som i løpet av et liv vil oppleve depresjon. Det finnes gode behandlingsmetoder for å hjelpe de som sliter med en depresjon.

Les om

Symptomer på depresjon

Depresjon består av symptomer i flere kategorier:

  • Emosjonelle/Følelsesmessige: Senket stemningsleie, tristhet, tomhet, nedsatt glede, fravær av følelser. Hos barn kan stemningsleiet være irritabelt.
  • Mentale/kognitive: negative tanker og forventninger, negativt selvbilde, selvbebreidelser, urimelig skyldfølelse, konsentrasjonsproblemer, nedsatt evne til å tenke, ubesluttsomhet, manglende/redusert interesse, tanker om døden, selvmordtanker.
  • Kroppslige/somatiske: energiløshet, søvnproblem, trøtthetsfølelse, vekttap eller vektøkning som følge av redusert/økt matlyst, kroppslig uro eller kroppslig treghet (retardasjon)

Mestring av depresjon

Kognitiv atferdsterapi er en effektiv behandlingsform for milde og moderate depresjoner. For alvorlige depresjoner viser forskning medisiner som eneste alternativ.

Kort fortalte beskriver kognitiv atferdsterapi hvordan endring i tanker (mer rasjonelle og funksjonelle) og endringer i atferd (aktivitet, hyggelige gjøremål) påvirker følelsene generelt, men også tilstander som depresjon, angst og stress. I forbindelse med dette er planlegging, målsetting og belønning viktig.

Aktuelle forfattere her er Aron T. Beck, Judith Beck, David Burns og Albert Ellis.

Nasjonale retningslinjer

Brosjyrer

01.11.2016 09.05.17