Barn og unge

Barn og unge som har opplevd kriser og katastrofer vil, som voksne, ha naturlige reaksjoner på dette. Reaksjoner kan utarte seg i form av engstelse, påtrengende minner om det som har skjedd, dårlig søvn og konsentrasjonsvansker. Andre sliter med triste tanker, sinne, skyld eller liknende. For de fleste demper disse naturlige reaksjonene seg relativt raskt, mens andre kan slite mye over lengre tid og kan ha behov for hjelp fra psykolog eller annen fagperson.

Avhengig av hvor alvorlig hendelsen er, vil endel kunne utvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre plager (fobier, angst, depresjon). Med støtte fra nettverk av familie og venner, samt god oppfølging fra barnehage/skole, vil faren for skjevutvikling reduseres.

I senere tiår er det utviklet mange effektive behandlingsmetoder for å avhjelpe situasjonen for de som utvikler problemer. Spesielt kognitiv atferdsterapi, men også kognitiv terapi og EMDR har god forskningsstøtte blant barn og unge.

Senter for Krisepsykologi har i flere tiår arbeidet klinisk med barn og unge som har opplevd kriser og katastrofer, og vi har også forsket på tema i tilknytning til dette. På denne siden finner du informasjon som fagfolk kan ha nytte av.  Tekstene er skrevet av senterets medarbeidere og andre fagfolk. Vi har også lagt ut lenker til andre nettsider som tar opp temaet, og noe informasjon spesifikt beregnet på barn og unge.

Mer om

  • Barn i sorg -hva kan skolen gjøre?

  • Sosial nettverksstøtte - Hvordan kan andre hjelpe familier som er rammet av kriser og sykdom ?

Her kan du få hjelp når du har det vanskelig

Det er flere du kan søke hjelp fra når du har det vanskelig, men mange synes det er litt vanskelig å ta kontakt. Det kan være fordi du er litt flau over de problemene du har, fordi du ikke tror det er hjelp å få, fordi de er vanskelig å snakke om eller fordi du er redd for hvordan de du søker hjelp vil behandle deg. Det kan også være at du er redd for hva de hjemme vil si om de får vite at du har søkt hjelp. Det er viktig at du tør å søke hjelp selv om det er vanskelig. Bare da kan du bli kvitt eller gjøre problemene mindre.

Husk at alle hjelpere har noe som heter taushetsplikt som gjør at det skal svært mye til før de har lov å kontakte noen etter at du har snakket med dem. Det kan de bare gjøre om du har opplevd noe som er kriminelt eller de er svært redde for at du skal ta ditt liv.

Her er noen du kan søke hjelp hos:

Mamma, pappa eller en annen slektning
Noen ganger går ikke dette fordi de er en del av problemet eller fordi du har forsøkt å snakke med dem, men de forstår ikke.

Venner
Det er godt å snakke med en god venn, men da må de møte deg med forståelse. Om problemene ikke går over etter at du har snakket med e god venn er det viktig å snakke med en voksen, for eksempel en av de som er nevnt nedenfor.

Helsesøster
På de fleste skoler finnes det en helsesøster som har lang erfaring med å snakke med ban og unge. Hos henne er det et godt sted å fortelle om hva du plages av.

Lærere
Noen har en svært forståelsesfull lærer som er lett å snakke med. Han eller hun kan være et godt startpunkt for å få hjelp.

Fastlegen din eller en annen lege
Ofte tar legebesøk så kort tid at det er vanskelig å få tatt op det som er vanskelig når det ikke er noe med kroppen som er i veien. Du kan be om mer tid hos legen. Hos legen kan du også be om henvisning til psykolog.

Psykolog
Noen steder finnes det psykologer som du ikke trenger henvisning fra lege for å kontakte, men mange steder må legen din sende en henvisning. Flere helsestasjoner har en psykolog tilknyttet. Da kan du spørre helsesøster om hun kan ordne med en time. Det finnes også skolepsykologer du kan spørre om å få snakke med.

Andre du kan kontakte
Det finnes også andre du kan kontakte, for eksempel organisasjoner, nettsteder og hjelpetelefoner. Her er noen forslag: 

  • Alarmtelefonen for barn og unge er gratis og du kan ringe 116 111 er gratis dersom du er i krise og må snakke med noen med en gang
  • Kirkens SOS er en døgnåpen og landsdekkende krisetelefon som er åpen for alle. Nummeret er 815 33 300. I tillegg har vi SOS-chat
  • Mental Helses hjelpetelefon er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.
  • Røde Kors telefonen for barn og unge kan kontaktes hvis du, eller noen du kjenner har det vanskelig, eller du bare ønsker å snakke med en voksen.
  • ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. På denne nettsiden finner du en egen temaside om sorg der du kan sende inn spørsmål. Du vil få svar fra en av Senter for Krisepsykologi sine medarbeidere. Denne nettsiden tar også opp mange andre temaer som andre eksperter svarer på.
  • sorggrupper.no er en nettside der kan du søke etter sorggrupper i den kommunen du bor i.

Informasjon til barn og unge

Informasjon til voksne

31.10.2016 14.23.06