Arbeidsliv

Alvorlige eller kritiske hendelser rammer også arbeidslivet. Det kan være alt fra enkeltulykker til store katastrofer. Det er heller ikke uvanlig at ansatte utsettes for trusler, vold eller ran på arbeidsplassen. Når en alvorlig hendelse skjer i arbeidstiden, kan mange være involvert. I tillegg kommer de fleste mennesker tilbake til arbeidsplassen etter å ha opplevd kriser i privatlivet - for eksempel alvorlig sykdom og død - og arbeidskolleger kan bli viktige støttespillere. Hendelser i arbeidslivet gir vanlige krisereaksjoner for den enkelte, men kan også påvirke hele arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig med gode beredskapsplaner og et aktivt arbeid for å ivareta de ansatte på kriseområdet.

Godt lederskap har stor betydning når kriser skjer i arbeidslivet. En leder skal ivareta tre sider ved lederskap; informasjonslederskap hvor både medarbeidere og samarbeidspartnere informeres, omsorgslederskap hvor leder skaper et godt helingsklima for sine medarbeidere,  og motivasjonslederskap hvor man etter et godt omsorgslederskap kan motivere for nytt eller fortsatt arbeid innen bedrift eller organisasjon.

Les om

01.03.2017 06.45.14