Omsorg for hverandre

Jeg har tilbrakt noen dager på spansk sykehus denne sommeren. En blandet opplevelse. Kommunikasjon om tilstand og hva som skulle skje fremover var bortimot fraværende. Som pasient, og som utenlandsk pasient uten store spanskkunnskaper var det en lærdom i tålmodighet.
Portrett av Atle Dyregrov
Atle Dyregrov

Professor, Psykologspesialist

Av Atle Dyregrov

Jeg har tilbrakt noen dager på spansk sykehus denne sommeren. En blandet opplevelse. Kommunikasjon om tilstand og hva som skulle skje fremover var bortimot fraværende. Som pasient, og som utenlandsk pasient uten store spanskkunnskaper var det en lærdom i tålmodighet.

Men jeg la merke til noe som imponerte meg. Pasienters pårørende hadde svært stor omsorg for sine familiemedlemmer, men mer enn det, de viste omsorg for andre også. Kanskje er dette nødvendig i et land som har opplevd Franco, som har slitt med økonomisk nedtur og som har svært mange arbeidsledige. La meg nevne et eksempel fra akuttmottaket: en ung mann med åpenbare mentale problemer er fortvilet. Han vet ikke hvordan han skal få kontaktet noen i familien. To senger bortenfor er det en gammel dame som har besøk av sin datter. Hun skjønner hans situasjon og går bort og tilbyr sin mobiltelefon slik at han kan ringe. I sengen ved siden av en kvinne som jeg mistenker har stoffproblemer. Pårørende til en annen familie gir henne trøst da hun gråter.

Deler senere rom med en mann, sikkert over 80 år. Besøk er tillatt døgnet rundt. Hans jevnaldrende kone kommer kl. 8 om morgenen og er der til 22.30 om kvelden. Hans datter er der også mye av dagen og sønnen stiller opp. Datteren sover ved hans side over natten slik at han ikke skal være alene. To av hans gamle søstre (antar jeg), dårlig til bens, dukker også opp, samt noen til. Han er dårlig, men ikke døende, men en karavane av besøkende er innom hans rom. De avspeiler viktige verdier i Spania: familien er viktig, vi bryr oss om hverandre og vi stiller opp. Verdiene avspeiles i alle rommene langs korridoren. Det høres et leven uten like fra utallige besøkende, tv-er som står på og, noe som en blir vant til i Spania, nokså høyttalende mennesker.

Å se ‘godheten’ og empatien som utvises er imponerende. Den har nok blitt utviklet over tid. Barragan og Dweck (2014) har vist at enkle gjensidige handlinger utløser en høy grad av altruisme blant 1 til 2 år gamle barn og de antar at slike interaksjoner gir barn overbevisningen om at deres relasjoner med andre er karakterisert av felles omsorg og forpliktelser. Å se denne godheten utspille seg slik den gjør på sykehuset gir bud om at disse verdiene har blitt utviklet og ivaretatt i flere generasjoner. De overføres fra foreldre til barn og forhåpentligvis fortsetter denne historiske sirkelprosessen, slik at nye mennesker etter som de blir eldre og syke kan nyte godt av omsorgsverdiene som overleveres fra generasjon til generasjon.

"Krisen setter hverdagen i perspektiv og vi tar ikke for gitt det vi har."

Nå passeres snart en ny årsdag for terroren i Norge 22. juli 2011. Den utløste samhold, fellesskap og gjensidig omsorg blant rammede og i hele nasjonen. Når kriser rammer en familie eller et samfunn, utløses ofte positive krefter – vi ser hverandre, vi vet hva vi kan miste og vi får større betydning for hverandre. Krisen setter hverdagen i perspektiv og vi tar ikke for gitt det vi har. Omsorg vi viser hverandre gjennom handlinger enten det er små barn eller familier på et sykehus er kanskje en av de viktigste bærebjelkene i et sivilisert samfunn hvor vi betyr noe for hverandre.

Referanser

Barragan, R. C., & Dweck, C. S. (2014). Rethinking natural altruism: simple reciprocal interactions trigger childrens´s benevolence. PNAS, 111, (48), 17071–17074. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1419408111

Tidligere innlegg

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og helsepersonell) at tidlig hjelp nær fronten til soldater som hadde vært utsatt for store påkjenninger, med forventninger om at det skulle gå bra, gjorde at de klarte seg bedre enn om de ble fraktet vekk fra fronten for å få hjelp langt bak frontlinjene.

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo, en populær trener eller en ansatt i barnehagen. Når overgrepet blir avdekket blir omgivelsene sjokkerte og vantro, de hadde aldri trodd det var mulig. Sjokket rammer i mange tilfeller også overgriperens nærmeste familie.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.