"Bare" en venn?

Venner er svært viktige for oss, og spiller en stor rolle i våre liv.  Likevel er venner en gruppe som ofte ikke er sett i sorgsammenheng.

Av Iren Johnsen

Venner er våre fortrolige, de vi deler våre tanker, følelser og ønsker med, og tilbringer mye av vår tid sammen med. Det vi opplever i vennskap er en følelse av tilhørighet og fellesskap sammen med mennesker som man deler meninger og ideer med, og bestevenner er særlig viktige for oss. Den opplevde følelsen av vennskap har også stor betydning – at vi betyr noe for en annen person.

"I starten så var livet ganske meningsløst uten henne egentlig. Hun var den personen jeg foretrakk å være sammen med, og når hun plutselig ikke var mer, så ble det et stort tomrom."

Spesielt i ungdomstiden er det viktig for oss å ha venner, å være del av en gruppe, ganske enkelt å «ha» noen å være sammen med. I ungdomstiden blir vennskap nærere, mer gjensidige, positive, intime, og mer like voksne relasjoner. Dette er en tid der det skjer mye i ungdommers liv, og det man gjerne snakker om med venner er gjerne det man ikke føler at man kan snakke om med familien.

I sorgen over en venns død er det andre faktorer som spiller inn enn dersom man mister et familiemedlem, og en viktig del av dette er det sosiale. Det er gjerne i de dagligdagse situasjonene man merker savnet av vennen mest – man savner det å ha noen å gå på kafe sammen med, se film sammen en fredagskveld, bare «henge» med, eller det å dele tanker og ønsker sammen med, be om hjelp og råd fra eller få trøst hos.

Vi tyr også ofte til venner i vanskelige situasjoner, og venner kan du snakke med om vanskelige ting – men hvem snakker du med om å miste din bestevenn når det er denne som er borte?

"Det tok bare veldig lang tid før jeg helt innså at hun var borte, jeg kunne finne på å ta opp telefonen min og skulle til å ringe eller sende melding, før jeg innså at, nei jeg kommer ikke til å få noe svar.."

En venn fyller andre behov enn det som familie eller kjærester/partnere gjør, og særlig en bestevenn er en rolle som er vanskelig å erstatte. Etterlatte venner i vår studie sa nettopp det at selv om de hadde andre venner, så var det ikke det samme som båndet de delte med den vennen som de hadde mistet. Dette er et tap av noe som kan være vanskelig for andre å se, og kan noen ganger bagatelliseres. Det er lett å tenke at vennskap også avsluttes av andre grunner, at vennskap kommer og går, og at det er bare å få nye venner. Men forskjellen her er ikke at man har vokst fra hverandre eller har fått andre venner. Her er det en person som betyr veldig mye for en, som man regner med, men som brått blir borte – for alltid. Man sitter så igjen med både sorgen etter selve personen, men også sorgen over den tapte relasjonen og tapet av et fremtidig forhold til denne personen.

Manglende anerkjennelse for venners sorg kan være med på å forklare hvorfor det er så vanskelig å miste en venn – vår studie viste at selv om en del av de etterlatte vennene hadde fått støtte fra de rundt seg, så var det mange av dem som følte at de ikke ble inkludert, de ble ikke sett på som etterlatte. Manglende anerkjennelse vises også igjen i hvordan etterlatte venner ser på seg selv som etterlatte – «bare» en venn. De føler selv at de har lidt et alvorlig tap, men dette blir ikke anerkjent av andre, og det fører også til at de ikke anerkjenner seg selv som etterlatte.

Her på Senter for Krisepsykologi gjennomføres nå en studie der unge etterlatte venner blir inkludert, og venners stemme blir hørt. Her ser vi at unge voksne i stor grad blir påvirket av å miste sin venn. Les mer om studien her

Les også:

Aftenposten - Venners sorg blir ofte ikke annerkjent

Psykologisk.no - De glemte sørgende

Tidligere innlegg

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og helsepersonell) at tidlig hjelp nær fronten til soldater som hadde vært utsatt for store påkjenninger, med forventninger om at det skulle gå bra, gjorde at de klarte seg bedre enn om de ble fraktet vekk fra fronten for å få hjelp langt bak frontlinjene.

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo, en populær trener eller en ansatt i barnehagen. Når overgrepet blir avdekket blir omgivelsene sjokkerte og vantro, de hadde aldri trodd det var mulig. Sjokket rammer i mange tilfeller også overgriperens nærmeste familie.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.